DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2016-2-3(35)-130-142

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ

Олексій Володимирович Іванюта, Катерина Іванівна Самчук

Анотація


Зважаючи на складність технологічних циклів машинобудування, використання традиційних підходів до розподілу загальновиробничих витрат на досліджуваних підприємствах є недоцільним та неефективним. Встановлено, що для вирішення даного питання недостатньо вибору лише однієї бази розподілу, адже сформована собівартість за такого підходу не буде відповідати дійсності, тому, запропоновано використовувати багаторівневий порядок розподілу загальновиробничих витрат. Запропонований підхід передбачає розподіл загальновиробничих витрат за такими рівнями: на постійні та змінні; за цехами основного та допоміжного виробництва; за калькуляційними дільницями; за окремими замовленнями. Кожен рівень передбачає вибір окремої бази розподілу, що поєднані в економічні, технологічні та інтегровані групи.


Ключові слова


бухгалтерський облік; загальновиробничі витрати; розподіл загальновиробничих витрат; база розподілу загальновиробничих витрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy “Pro bukhhalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukraini” № 996-XIV vid 16.07.1999 r., available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Palij, V.F. and Palij, V.V. “Management Accounting - a new interpretation of the calculation of farm”, available at: http://www.lawmix.ru/bux/146279

Polozhennia (standart) bukhhalters'koho obliku 16 “Vytraty” № 318 vid 31.12.1999 r., available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00

Papkovskaya, P.Ya. (2008), “Uchet raskhodov avtotransportnykh organizatsiy i kal'kulyatsiya sebestoimosti rabot, uslug”, Informpress, Mn. 144 p.

Partyn, G.O. and Zagorodnij A.G. (2007), Upravlins'kyj oblik, Znannja, Kyiv, Ukraine, 303 p.

Porshnev, A.G., Kibanov, A.Ya. and Gunin V.N. (2001), Upravlenie organizatsiey: entsikl. slov INFRA-M, Moscow, 822 p.

Pushkar, M.S. (1999), “Tendencii' ta zakonomirnosti rozvytku buhgalters'kogo obliku v Ukrai'ni (teoretyko-metodologichni aspekty)”, Ekonomichna dumka, Ternopil', Ukraine, 422 p.

Svirko, S.V. (2014), “Oblikovyj aspekt upravlinnja zagal'novyrobnychymy vytratamy velykyh promyslovyh pidpryjemstv”, Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu: Mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac', ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine, Vol. 2 (29), рр. 172–184.

Saharceva, I.I. (1998) “Upravlinnja vytratamy pidpryjemstva – ce vminnja ekonomyty resursy chy maksymizuvaty viddachu vid nyh”, Svit buhgalters'kogo obliku, Vol. 5. рр. 33–36.

Tkachenko, N.M. (2003), “Buhgalters'kyj oblik na pidpryjemstvah Ukrai'ny z riznymy formamy vlasnosti”, A.S.K., Kyiv, Ukraine. 784 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Палий В.Ф. Управленческий учет – новое прочтение внутрихозяйственного расчета / В.Ф. Палий, В.В. Палий [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lawmix.ru/bux/146279.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» № 318 від 31.12.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.

Папковская П.Я. Учет расходов автотранспортных организаций и калькуляция себестоимости работ, услуг: практическое пособие / П.Я. Папковская. – Мн. : Информпресс, 2008. – 144 с.

Партин Г.О. Управлінський облік : навч. посібник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 303 с.

Поршнев А.Г. Управление организацией : энцикл. слов. / А.Г. Поршнев, А.Я. Кибанов, В.Н. Гунин. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 822 с.

Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти) : монографія / М.С. Пушкар. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 422 с.

Свірко С.В. Обліковий аспект управління загальновиробничими витратами великих промислових підприємств / С.В. Свірко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу ; міжнар. зб. наук. пр. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – № 2 (29). – С. 172–184.

Сахарцева І.І. Управління витратами підприємства – це вміння економити ресурси чи максимізувати віддачу від них / І.І. Сахарцева // Світ бухгалтерського обліку. – 1998. – № 5. – С. 33–36.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності : навч. посібник / Н.М. Ткаченко. – 4-те вид. – К. : А.С.К., 2003. – 784 с.

 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.