НАДАННЯ НЕАУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: НЕОБХІДНІСТЬ ГАРМОНІЗАЦІЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ

Автор(и)

  • Інна Олександрівна Макаренко Навчально-наукового інституту бізнес технологій «УАБС» Сумський державний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2016-2-3(35)-240-252

Ключові слова:

неаудиторські послуги, аудиторські послуги, аудиторська діяльність, гармонізація

Анотація

В умовах посилення вимог до аудиторської професії та підвищення якості неаудиторських послуг гостро відчувається необхідність у зіставленні кращої практики сумісного надання аудиторських і неаудиторських послуг. Використовуючи методи компаративного аналізу, статистичні та графічні методи, в статті висвітлено ключові тенденції надання неаудиторських послуг в Україні в контексті імплементації світового досвіду, проведена систематизація вимог до розмежування аудиторських і неаудиторських послуг і встановлено необхідність їх гармонізації для забезпечення незалежності аудиторів. Особливу увагу приділено сучасним підходам до регулювання таких послуг в ЄС і США. Враховуючи положення Директиви 2014/56/ЄС «Про обов’язковий аудит річної та консолідованої звітності» та Регламенту ЄС 537/2014 «Про конкретні вимоги стосовно обов’язкового аудиту суспільно значимих суб’єктів господарювання», Директиви 2014/95/ЄС «Щодо розкриття нефінансової і диверсифікованої інформації деякими великими компаніями і групами» та Закону Сарбейнса-Окслі, визначено прогалини в нормативному регулюванні аудиторських і неаудиторських послуг в Україні та окреслено шляхи їх вирішення з огляду на проведення аудиторської реформи і конвергенцію стандартів обліку та аудиту.

Біографія автора

Інна Олександрівна Макаренко, Навчально-наукового інституту бізнес технологій «УАБС» Сумський державний університет

I.О. Makarenko

Посилання

The Verhovna Rada of Ukraine (2008), Pro akcionerni tovarystva [About corporations], available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514-17

The Verhovna Rada of Ukraine (1993), Pro audytors'ku dijal'nist' [About auditing], available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3125-12

The Audit Chamber of Ukraine (2011), Pro perelik poslug, jaki mozhut' nadavaty audytory [About list of audit services], available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN70683.html

Androshchuk, І.І. (2012), “Misce zavdan' z nadannja inshoi' vpevnenosti v systemi audytors'kyh poslug ta istorychnyj aspekt i'h stanovlennja”, Naukovi praci Kirovograds'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu. Ekonomichni nauky, Vol. 21, pp. 327–337.

Gargola, Yu.G. (2010), Audytors'ki poslugy v systemi ekonomiko-pravovogo zabezpechennja gospodars'koi' dijal'nosti: Author’s abstract, Zhytomyrs'kyj derzhavnyj tehnologichnyj universytet, Zhytomyr, 21 р.

The Audit Chamber of Ukraine (2015), Zvity Audytors'koi' palaty Ukrai'ny do Kabinetu Ministriv Ukrai'ny za 2009–2014, available at: www.apu.com.ua/zvit-do-kmu

International Federation of Accountants (2014), Mizhnarodni standarty kontrolju jakosti, audytu, ogljadu, inshogo nadannja vpevnenosti ta suputnih poslug, available at: www.apu.com.ua/attachments/article/290/Audit_2015_1_all.pdf

Red'ko, O.Yu. (2009), Metodologija ta organizacija profesijnogo audytu v Ukrai'ni. Stan ta perspektyvy rozvytku: Author’s abstract, Derzh. kom. statystyky Ukrai'ny, Derzh. akad. statystyky, obliku ta audytu, Kyiv, 41 p.

Syzonenko, O.A. (2013), “Vydy audytors'kyh poslug: teorija, praktyka, tendencii' zmin”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, Vol. 23.16, pp. 284–289.

Big4 (2015), “An Analysis Of The 2014 Financial Performance Of The World’s Largest Accounting Firms”, available at: www.big4.com/wp-content/uploads/2015/01/The-2014-Big-Four-Firms-Performance-Analysis-Big4.com-Jan-2015.pdf

Beattie, V., Fearnley, S. and Hines, T. (2009), The impact of changes to the non-audit services regime on finance directors audit committee chairs and audit partners of UK listed companies, Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), London, UK, 24 p.

Causholli, М., Chambers, D. and Payne, J.L. (2015), “Does Selling Non-Audit Services Impair Auditor Independence? New Research Says, “Yes”, Current Issues in Auditing, Vol. 9, No. 2, pp. 1–6.

The European Parliament and The Counsil (2014), On statutory audits of annual accounts and consolidated accounts, available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0056

The European Parliament and The Counsil (2014), Оn disclosure of non-financial and diversity information, available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0095

Sarbanes-Oxley Act (2002), available at: www.sec.gov/about/laws/soa2002.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-01

Як цитувати

Макаренко, І. О. (2017). НАДАННЯ НЕАУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: НЕОБХІДНІСТЬ ГАРМОНІЗАЦІЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2-3(35), 240–252. https://doi.org/10.26642/pbo-2016-2-3(35)-240-252

Номер

Розділ

Статті