DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2016-2-3(35)-51-60

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ ЗАСТАВИ У СУБ’ЄКТІВ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ

Ірина Миколаївна Вигівська, Оксана Степанівна Грицак

Анотація


Встановлено, що забезпечення управлінського персоналу достовірною інформацією для ефективного управління залученими коштами під заставу (у заставодавця) та фінансовою діяльністю заставодержателя здійснює система внутрішнього аудиту. Розглянуто організаційні засади внутрішнього аудиту операцій застави заставою (кредиторської заборгованості за позиками у заставодавця, дебіторської заборгованості заставодержателя, предметів застави). У ході дослідження розроблено організаційний підхід до послідовності проведення внутрішнього аудиту операцій застави у суб’єктів її здійснення, який передбачає виділення таких етапів: до моменту та в момент укладання договору застави, під час виконання його умов та після завершення строку дії договору. Для поточного контролю за станом, кількістю предметів застави, їх відповідності договорам застави, виявлення нестач та наступного коригування даних бухгалтерського обліку рекомендовано в ході внутрішнього аудиту здійснювати інвентаризацію предметів застави (за її видами).


Ключові слова


застава; операції застави; зобов’язання; забезпечення зобов’язання; внутрішній аудит; заставодавець; заставодержатель

Повний текст:

PDF

Посилання


Dorosh, O.L. (2003), Nebankivs'ki finansovi instytuty v ekonomichnij systemi Ukrai'ny: Author’s abstract, L'viv, 20 p.

Gerasymovych, A.M, Gerasymovych, I.A. and Morozova-Gerasymovych, N.A. (2013), Audyt dijal'nosti lombardiv, Buhgalterija v sil's'komu gospodarstvi, № 1–2, рр. 31–34.

Karakulova, I.S. (2008), Nebankivs'ki finansovi instytuty na rynku finansovyh poslug Ukrai'ny: Author’s abstract, Ky'yiv, 19 p.

Instrukcija po inventaryzacii' osnovnyh zasobiv, nematerial'nyh aktyviv, tovarno-material'nyh cinnostej, groshovyh koshtiv i dokumentiv ta rozrahunkiv (1994), available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ z0202-94?nreg=z0202-94&find=1&text=%EB%EE%EC%E1%E0%F0%E4&x=0&y=0

Instrukcija pro porjadok oderzhannja, vykorystannja, obliku ta zberigannja dorogocinnyh metaliv i dorogocinnogo kaminnja (1998), available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0271-98

Sirosh, T.O. (2009), Ocinka zastavnogo majna v systemi kredytuvannja: Author’s abstract, Nac. nauk. centr “In-t agrar. ekonom.” UAAN, Ky'yiv, 20 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дорош О.Л. Небанківські фінансові інститути в економічній системі України : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / О.Л. Дорош. – Львів, 2003. – 20 c.

Герасимович А.М. Аудит діяльності ломбардів / А.М. Герасимович, І.А. Герасимович, Н.А. Морозова-Герасимович // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2013. – № 1–2. – С. 31–34.

Каракулова І.С. Небанківські фінансові інститути на ринку фінансових послуг України : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / І.С. Каракулова. – К., 2008. – 19 с.

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків № 69 від 11.08.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0202-94?nreg=z0202-94&find=1&text=%EB%EE%EC%E1%E0%F0%E4&x=0&y=0.

Інструкція про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння № 84 від 06.04.1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0271-98.

Сірош Т.О. Оцінка заставного майна в системі кредитування : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Т.О. Сірош ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. Економіки» УААН. –−К., 2009. – 20 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.