DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2016-2-3(35)-143-158

ОБЛІК ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ СИСТЕМИ

Богдан Леонідович Кирилюк, Ірина Валеріївна Супрунова

Анотація


Розглянуто актуальні напрямки формування інформаційно-комунікативної системи в частині запасів як найбільш значущої складової активу підприємств. Інформаційно-комунікативна система підприємства забезпечує рух інформації між учасниками за рахунок інформаційних каналів, послідовності та направленості передачі інформації конкретним суб’єктам відповідно до поставлених завдань. Розкрито сутність та місце облікової політики в частині складової інформаційно-комунікативної системи. Запропоновано напрямки вдосконалення інформаційного забезпечення щодо запасів підприємства, що реалізуються шляхом покращання облікової політики через зазначення типу комунікаційної системи, шляхів забезпечення зворотного зв’язку, формування інформаційних каналів, виявлення заходів щодо уникнення інформаційного шуму з метою виключення інформаційних загроз. Отримані результати дослідження та наведені в статті пропозиції дозволяють при подальших дослідженнях розробити комплексну інформаційно-комунікативну систему в частині запасів, що, враховуючи їх характерні особливості, дозволятиме покращити інформаційне інтерсередовище підприємства та якість прийнятих на його основі рішень.


Ключові слова


документооборот; запаси підприємства; інформаційні потоки; інформаційне інтерсередовище підприємства; інформаційно-комунікативна система; облікова інформація; облікова політика; система управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Babina, N.O. (2013), “Globalizacijni transformacii' ta ekonomichna bezpeka”, Efektyvna ekonomika, No. 6, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_6_65

Gurochkina, V. (2014), “Oblikova polityka v konteksti integracijnyh procesiv”, Proceedings of the Internet conference, Science Club “SOPHUS”, available at: http://sophus.at.ua/

publ/2014_04_17_18_kampodilsk/sekcija_1_2014_04_17_18/oblikova_politika_v_konteksti_integracijnikh_procesiv/51-1-0-876

Jefimenko, T.I. (2014), “Oblikove zabezpechennja informacijnogo modeljuvannja pidpryjemstva”, Visnyk Harkivs'kogo nacional'nogo agrarnogo universytetu im. V.V. Dokuchajeva. Ser.: Ekonomichni nauky, No. 3, pp. 133–140, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2014_3_18

Kravec', M.O. and Olinichenko, I.V. (2013), “Suchasni problemy ta naprjamky vdoskonalennja vedennja obliku vyrobnychyh zapasiv na pidpryjemstvi”, available at: http://confcontact.com/2013_04_04_zhv/14_Kravec.htm

Krutova, A.S. (2011), “Pryncypy organizacii' informacijnyh system”, Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, No. 1 (45), pp. 104–109.

Lagovs'ka, O.A. (2011), “Organizacijni komunikacii' v systemi upravlinnja: oblikovyj kontekst”, Mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac', No. 3 (21), pp. 222–232, available at: www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/ptmbo/2011_3_1/25.pdf

Leonova, Ju.O. (2014), “Zapasy pidpryjemstva jak ob’jekt obliku: suchasnyj stan ta naprjamy vdoskonalennja”, Global'ni ta nacional'ni problemy ekonomiky, No. 2, pp. 1255–1258, available at: http://global-national.in.ua/vipusk-1-2014/299-leonova-yu-o-zapasi-pidpriemstva-yak-ob-ekt-obliku-suchasnij-stan-ta-napryami-vdoskonalennya

Luchyk, G.M. (2015), “Oblikova polityka jak instrument formuvannja oblikovo-analitychnoi' informacii' v upravlinni”, Efektyvna ekonomika, № 12, available at: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4664

Packun, T. (2012), “Informacijni tehnologii' v upravlinni komunikacijamy na pidpryjemstvi”, Students'kyj naukovyj visnyk ”Kerivnyk.INFO” LTEU, available at: http://kerivnyk.info/2012/04/patskun.html

Pyrozhok, O.S. and Vojchyshyna, V.V. (2016), “Rol' oblikovoi' polityky na pidpryjemstvi ta vymogy do nei'”, Nauka j ekonomika, Vol. 1, pp. 28–32, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2016_1_7

Pit', A.Ju. (2015), “Informacijni skladovi oblikovoi' polityky pidpryjemstva”, Proceedings of the Sworld, Modern directions of theoretical and applied researches, 17–29 March 2015, available at: www.sworld.com.ua/konfer38/423.pdf

Pashnina, A.O. (2015), “Oblikova polityka pidpryjemstva jak osnovna skladova oblikovogo procesu”, Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, Vol. 1, pp. 341–350, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2015_1_24

Pravdjuk, N.L. (2008), “Formuvannja oblikovoi' informacii' dlja upravlinnja”, available at: www.rusnauka.com/2_KAND_2008/Economics/26168.doc.htm

Chabanjuk, O.A. (2011), “Organizacija dokumentoobigu jak zasib udoskonalennja obliku najavnosti ta ruhu vyrobnychyh zapasiv”, Finansy, oblik i audyt, Vol. 18, pp. 386–391, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2011_18_50


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бабіна Н.О. Глобалізаційні трансформації та економічна безпека / Н.О. Бабіна // Ефективна економіка. – 2013. – № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_6_65.

Гурочкіна В. Облікова політика в контексті інтеграційних процесів / В.Гурочкіна // Інтернет конференція. Науковий клуб «SOPHUS», 17–18 квітня 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sophus.at.ua/publ/2014_04_17_18_kampodilsk/sekcija_1_2014_04_17_18/oblikova_politika_v_konteksti_integracijnikh_procesiv/51-1-0-876.

Єфіменко Т.І. Облікове забезпечення інформаційного моделювання підприємства / Т.І. Єфіменко // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва / Серія : Економічні науки. – 2014. – № 3. – С. 133–140 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2014_3_18.

Кравець М.О. Сучасні проблеми та напрямки вдосконалення ведення обліку виробничих запасів на підприємстві / М.О. Кравець, І.В. Олініченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://confcontact.com/2013_04_04_zhv/14_Kravec.htm.

Крутова А.С. Принципи організації інформаційних систем / А.С. Крутова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – № 1 (45). – 2011. – С. 104–109.

Лаговська О.А. Організаційні комунікації в системі управління: обліковий контекст / О.А. Лаговська // Міжнародний збірник наукових праць. – Вип. 3 (21). – С. 222–232 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/ptmbo/2011_3_1/25.pdf.

Леонова Ю.О. Запаси підприємства як об’єкт обліку: сучасний стан та напрями вдосконалення / Ю.О. Леонова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 1255–1258 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/vipusk-1-2014/299-leonova-yu-o-zapasi-pidpriemstva-yak-ob-ekt-obliku-suchasnij-stan-ta-napryami-vdoskonalennya.

Лучик Г.М. Облікова політика як інструмент формування обліково-аналітичної інформації в управлінні / Г.М. Лучик // Ефективна економіка. – 2015. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4664.

Пацкун Т. Інформаційні технології в управлінні комунікаціями на підприємстві / Т.Пакун // Львівський торговельно-економічний університет [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kerivnyk.info/2012/04/patskun.html.

Пирожок О.С. Роль облікової політики на підприємстві та вимоги до неї / О.С. Пирожок, В.В. Войчишина // Наука й економіка. – 2016. – Вип. 1. – С. 28–32 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2016_1_7.

Піть А.Ю. Інформаційні складові облікової політики підприємства / А.Ю. Піть // Sworld. – 17-29 березня, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/konfer38/423.pdf.

Пашніна А.О. Облікова політика підприємства як основна складова облікового процесу / А.О. Пашніна // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу / Серія : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – 2015. – Вип. 1. – С. 341–350 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2015_1_24.

Правдюк Н.Л. Формування облікової інформації для управління / Н.Л. Правдюк [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/2_KAND_2008/Economics/26168.doc.htm.

Чабанюк О.А. Організація документообігу як засіб удосконалення обліку наявності та руху виробничих запасів / О.А. Чабанюк // Фінанси, облік і аудит. – 2011. – Вип. 18. – С. 386–391 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2011_18_50.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.