DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2016-2-3(35)-185-194

Особливості складання консолідованої фінансової звітності: зарубіжний досвід

Svitlana Victorivna KUCHER

Анотація


Проведено дослідження особливостей складання та подання консолідованої фінансової звітності країн світу різних систем стандартизації бухгалтерського обліку з метою встановлення напрямків удосконалення бухгалтерського обліку процесу консолідації показників фінансової звітності. Визначено основні проблеми складання суб’єктами господарювання консолідованої фінансової звітності в Україні. Встановлено наявніcть теоретичних і практичних проблем консолідації фінансової звітності організаційного та методичного характеру. Здійснено порівняльний аналіз особливостей стандартизації процесу консолідації фінансової звітності в країнах світу. Виділено основні відмінності у вимогах до формування показників консолідованої фінансової звітності таких країн, як Французька Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Білорусь та Китайська Народна Республіка. Сформовано основні напрямки наукових досліджень щодо удосконалення обліково-аналітичного забезпечення складання консолідованої фінансової звітності.


Ключові слова


стандартизація; консолідована фінансова звітність; склад звітності; рівень контролю; група підприємств; облікова інформація

Повний текст:

PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Legifrance (2016), “Code de commerce”, available at: www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=874F04A259311DA7D93EEFBB007D1B02.tpdila13v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006161295&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20160731

Bundesministerium der Justiz und fur Verbraucherschutz (1897), Handelsgesetzbuch, available at: www.gesetze-im-internet.de/hgb/BJNR002190897.html#BJNR002190897BJNG001800306

The Ministry of Finance of the People’s Republic of China, Accounting Standard for Business Enterprises № 33 – Consolidated Financial Statements, available at: http://kjs.mof.gov.cn/zhuantilanmu/kuaijizhuanzeshishi/200806/t20080618_46248.html

The Ministry of Finance of the People’s Republic of China, Accounting Standard for Business Enterprises № 36 – Related Party Disclosures, available at: http://kjs.mof.gov.cn/zhuantilanmu/kuaijizhuanzeshishi/200806/t20080618_46245.html

The Ministry of Finance of the People’s Republic of China, Accounting Standard for Business Enterprises № 40 – Joint Venture Arrangement, available at: http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201402/P020140220554681060325.pdf

The Ministry of Finance of the People’s Republic of China, Accounting Standard for Business Enterprises № 41 – Profit in other entities, available at: http://kjs.mof.gov.cn/zhuantilanmu/kuaijizhuanzeshishi/201512/t20151208_1602637.html

Volyanyk, G.M., “Problems of standardization consolidated financial statements”, available at: www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/prvse/2010_4/4.pdf

The Ministry of Finance of the Republic of Belarus (2014), National accounting and reporting standards “Consolidated financial statements”, available at: www.minfin.gov.by/upload/accounting/acts/postmf_30061%D1%814_46.pdf

The Ministry of Finance of the Republic of Belarus (2002), National rules Auditing “Accounting for related party transactions during the audit”, available at: www.minfin.gov.by/upload/audit/rules/postmf_110302_35_2.pdf

The Ministry of Finance of Ukraine (2013), National provision (Standard) 2 “Consolidated Financial Statements”, available at:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.