DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2016-2-3(35)-25-50

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ВИТРАТ НА РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Максим Юрійович Самчик

Анотація


Досліджено підходи до процесу організації та методики аудиту витрат на ремонт та модернізацію основних засобів показав, що не існує єдиного підходу щодо розуміння даного питання. Удосконалено організаційне та методичне забезпечення внутрішнього аудиту витрат на ремонт та модернізацію основних засобів, що забезпечує формування достовірної інформація для потреб управління ремонтом та модернізацією основних засобів. Уточнено мету та завдання внутрішнього аудиту витрат на ремонт та модернізацію основних засобів залежно від джерела надходження таких об’єктів на підприємство, що дало змогу визначити методи документального контролю, які варто застосовувати аудитором для виконання кожного завдання. Визначено зони ризику компонентів системи внутрішнього контролю що можуть призвести до неефективної реалізації повноважень посадовими особами підприємства, у процесі здійснення ремонту основних засобів, що може призвести до нераціонального використання ресурсів та, як наслідок, до зменшення ефективності проведених робіт з ремонту та модернізації основних засобів. Запропоновано перелік питань аудитора для оцінки системи внутрішнього контролю в частині ремонту основних засобів, що допомагають виявити істотні недоліки засобів контролю.


Ключові слова


аудит; внутрішній аудит; організація та методика аудиту; система внутрішнього контролю

Повний текст:

PDF

Посилання


Androsova, O.F. and Kalugina, K.A., “Metodyka audytu osnovnyh zasobiv i nematerial'nyh aktyviv ta i'i' vplyv na jakist' audyta”, available at: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/ Soc_Gum/Vchnu_ekon/2011_3_3/250-255.pdf

Bezdushna, Ju.M., “Osoblyvosti audytu vytrat na remont ta polipshennja osnovnyh zasobiv”, available at: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2014_19_5-6/28.pdf

Butynec', T.A. (2014), “Vnutrishnij audyt osnovnyh zasobiv: vyjavlennja typovyh porushen' v obliku”, available at: http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/49224/46146

Dubinina, M.V. and Sirenko, N.M. (2006), “Osoblyvosti organizacii' vnutrishn'ogo audytu osnovnyh zasobiv”, available at: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Visnyk-agrarnoi-nauky-Prychornomorja/VANP2006/VANP2006-2(34)/Visnik_2006-2(34)_78-83.pdf

Kononova, I.V. and Bakum, A.O. (2016), “Osoblyvosti obliku ta audytu osnovnyh zasobiv zgidno z mizhnarodnymy standartamy”, available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvuumevcg_2016_6(2)__6.pdf.

Kulakovs'ka, L.P. and Picha Ju.V. (2004), “Organizacija i metodyka audytu”, Karavela, Kyiv, 568 p.

Malahov, V. and Onishhenko, I. (2016), “Udoskonalennja organizacii' obliku i audytu osnovnyh zasobiv na pidpryjemstvi”, available at: http://sophus.at.ua/IA_2016_1/6_malakhov_ valerij-onishhenko_irina-udoskonalennja.pdf

Petryk, O.A. and Marynich, I.O. (2010), “Audyt ocinky vartosti osnovnyh zasobiv”, available at: http://ir.kneu.edu.ua: 8080/ itstream/2010/7010/1/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1% 80%D0%B8%D0%BA%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%87%20%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%9E%D0%97%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD..pdf

Podoljanchuk, O.A. and Hymych, G.M., “Metodyka i analiz audytu obliku osnovnyh zasobiv”, available at: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/794.pdf

Reta, M.V. and Ivanova, I.A. “Metodyka audytu operacij z osnovnymy zasobamy”, available at: http://archive.kpi.kharkov.ua/files/37250/

Tymoshhuk, N.S. (2009), “Perspektyvy vdoskonalennja audytu osnovnyh zasobiv na shljahu integracii' do zarubizhnogo dosvidu”, Ekonomichni nauky, Oblik i audyt, available at: http://www.rusnauka.com/17_APSN_2009/Economics/47983.doc.htm

Utenkova, K.O. (2011), “Audyt”, Navchal'nyj posibnyk, Alerta, Kyiv, 408 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андросова О.Ф. Методика аудиту основних засобів і нематеріальних активів та її вплив на якість аудита / О.Ф. Андросова, К.А. Калугіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv. gov.ua/old_jrn/ Soc_Gum/Vchnu_ekon/2011_3_3/250-255.pdf.

Бездушна Ю.М. Особливості аудиту витрат на ремонт та поліпшення основних засобів / Ю.М. Бездушна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://visnyk-onu.od.ua/journal/2014_19_5-6/28.pdf.

Бутинець Т.А. Внутрішній аудит основних засобів: виявлення типових порушень в обліку / Т.А. Бутинець [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/49224/46146.

Дубініна М.В., Сіренко Н.М. Особливості організації внутрішнього аудиту основних засобів / М.В. Дубініна, Н.М. Сіренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Visnyk-agrarnoi-nauky-Prychornomorja/VANP2006/VANP2006-2(34)/Visnik_2006-2(34)_78-83.pdf.

Кононова І.В. Особливості обліку та аудиту основних засобів згідно з міжнародними стандартами / І.В. Кононова, А.О. Бакум [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvuumevcg_2016_6(2)__6.pdf.

Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : навч. посібник / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – К. : Каравела, 2004. – 568 с.

Малахов В. Удосконалення організації обліку і аудиту основних засобів на підприємстві / В.Малахов, І.Оніщенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sophus.at.ua/IA_2016_1/ 6_malakhov _valerij-onishhenko_irina-udoskonalennja.pdf.

Петрик О.А. Аудит оцінки вартості основних засобів / О.А. Петрик, І.О. Мариніч [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/7010/1/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%87%20%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%9E%D0%97%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD..pdf.

Подолянчук О.А. Методика і аналіз аудиту обліку основних засобів / О.А. Подолянчук, Г.М. Химич [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/794.pdf.

Рета М.В. Методика аудиту операцій з основними засобами / М.В. Рета, І.А. Іванова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.kpi.kharkov.ua/files/37250/.

Тимощук Н.С. Перспективи вдосконалення аудиту основних засобів на шляху інтеграції до зарубіжного досвіду / Н.С. Тимощук // Економічні науки: Облік і аудит [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/17_APSN_2009/Economics/47983.doc.htm.

Утенкова К.О. Аудит : навч. посібник / К.О. Утенкова. – К. : Алерта, 2011. – 408 с.

 

 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.