DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2016-2-3(35)-448-458

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Галина Миколаївна Тарасюк, Наталія Василівна Валінкевич

Анотація


Обґрунтовано авторські пропозиції щодо пріоритету модернізації підприємств, що забезпечує якісно новий рівень розвитку за допомогою цілеспрямованих базисних радикальних нововведень і гармонізації інтеграційних процесів, що реалізуються на основі відповідно представленого та запропонованого фінансово-економічного механізму управління інвестиційними ресурсами.  Для підприємств харчової промисловості запропоновано сукупність принципів фінансово-економічного механізму з урахуванням специфіки підприємств галузі, яка дозволяє врахувати в управлінні інвестиційними ресурсами особливості їх виробничої діяльності у процесі проведення модернізації. Запропоновано механізм управління інвестиційними ресурсами її впровадження, напрями, елементи та фази формування дієвого механізму з конкретними індикаторами, а також групування форм її ресурсного забезпечення, що спричиняє здатність забезпечити якість модернізації підприємства, підвищити інтеграцію економічних, технологічних, соціальних, екологічних та інших процесів, спрямованих на досягнення успіху з врахуванням визначених концептуальних підходів та ключових положень задля отримання результатів ефекту синергізму.


Ключові слова


підприємство; фінансово-економічний механізм; модернізація; управління; інвестиційні ресурси; ефективний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Kuznecova, I.O. (2014), “Inzhyniryngova paradygma jak metodologichne pidg'runtja pobudovy procesu upravlinnja”, Ekonomika: realii' chasu, No. 2 (12), pp. 52–57.

Skopenko, N.S. (2011), “Suchasnyj stan i perspektyvy rozvytku harchovoi' promyslovosti Ukrai'ny na osnovi formuvannja integrovanyh struktur”, Aktual'ni problemy ekonomiky, No. 4 (118), pp. 103–110.

Dejneko, L.V. and Shelud'ko, E.I. (2013), Harchova promyslovist' Ukrai'ny: efektyvnist' vykorystannja vyrobnychyh resursiv i kadrovogo potencialu, NAN Ukrai'ny, DU “In-t ekon. ta prognoz.”, Kyiv, 120 p.

Valinkevych, N.V. (2014), Organizacijno-ekonomichna modernizacija pidpryjemstv harchovoi' promyslovosti v umovah innovacijnoi' ekonomiky: problemy teorii' ta praktyky, ZhDTU, Zhytomyr, 339 p.

Tarasjuk, G.M. (2008), Potencial pidpryjemstv harchovoi' promyslovosti Zhytomyrs'koi' oblasti: osnovni tendencii' ta planuvannja rozvytku, ZhDTU, Zhytomyr, 277 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кузнецова І.О. Інжинірингова парадигма як методологічне підґрунтя побудови процесу управління / І.О. Кузнєцова // Економіка: реалії часу / Науковий журнал. – 2014. – № 2 (12). – С. 52–57.

Скопенко Н.С. Сучасний стан і перспективи розвитку харчової промисловості України на основі формування інтегрованих структур / Н.С. Скопенко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4 (118). – С. 103–110.

Дейнеко Л.В. Харчова промисловість України: ефективність використання виробничих ресурсів і кадрового потенціалу / Л.В. Дейнеко, Е.І. Шелудько ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогноз». – К., 2013. – 120 с.

Валінкевич Н.В. Організаційно-економічна модернізація підприємств харчової промисловості в умовах інноваційної економіки: проблеми теорії та практики : монографія / Н.В. Валінкевич. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – С. 339.

Тарасюк Г.М. Потенціал підприємств харчової промисловості Житомирської області: основні тенденції та планування розвитку : монографія / Г.М. Тарасюк. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 277 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.