АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СУДЖЕНЬ АУДИТОРА

Олександр Леонідович Шерстюк

Анотація


Викладені основні характеристики оціночних, ідентифікаційних та процедурних суджень аудитора. Визначено предметну область професійних суджень аудитора. Предметом оціночного судження можуть бути визначені зміст і характер досліджуваної інформації, процеси її формування та розкриття, процедури, що виконуються персоналом клієнта, самим аудитором або іншими особами, а також – результати таких процедур. Ідентифікаційні судження застосовуються для реалізації процесів розпізнавання інформації, явищ, обставин,  інших об’єктів на підставі визначення наявності в них відповідних ознак. Процедурні судження аудитора застосовуються при визначенні змісту процедур, які використовуються і для отримання та оцінювання інформації, а також їх обсягу. Охарактеризовано зміст критеріїв, що використовуються при формуванні оціночних суджень аудитора. Сформульовані аспекти застосування ідентифікаційних суджень аудитора. Визначені рівні можливостей отримання інформації шляхом застосування процедурних суджень.


Ключові слова


професійне судження аудитора; ідентифікаційне судження аудитора; оціночне судження аудитора; процедурне судження аудитора

Повний текст:

PDF

Посилання


Adams, R. (1995), Osnovy audita [Audit Framework], translated by Arinenko, Y.A., Kozlova, A.O., Lebedeva, N.V. and Lukicheva, D.P., Audit, UNITI, Moscow, 398 p.

Arens, A.A. and Loebbecke, J.K. (2001), Audyt [Auditing an integrated approach], translated by Terekhov, A.A., Finansy i statistica, Moscow, 560 p.

Drozd, I.K., Ivankov, V.M., Nazarova, G.B. and Shalimova, N.S. (2013), Audyt finansovyh rezul'tativ: teoretyko-metodologichnyi aspect, TOV “Vydavnyctvo “Sova”, Kyiv, 208 p.

Bondar, V.P. (2008), Koncepcija rozvytku audytu v Ukrai'ni: teorija, metodologija, organizacija, ZhDTU, Zhytomyr, 456 p.

Mazur, V.P. (2014), “Suttevist і auditorskiy ryzyk pry zdiysnenni auditu finansovykh rezultativ vid silskogospodarskoi diyalnosti”, Visnyk ZhDTU, No. 1 (67), pp. 25–33.

Nazarova, K.O. (2015), Audyt: evoljucija, potencial, efektyvnist', Kyiv. nats. torg.-ekon. un-t, Kyiv, 464 p.

Petryk, O.A. (2004), Stan ta perspektyvy rozvytku audytu v Ukrai'ni: metodologichni ta organizacijni aspekty: Author’s abstract, Kyi'vs'kyj nacional'nyj ekonomichnyj universytet, Kyiv, 34 p.

Pozharytska, І.М. (2013), Profesiyne sudghennya auditora: teoriya i praktyka, VD “АRІАl”, Simferopol, 356 p.

Red'ko, O.Y. (2008), Audyt v Ukraini, DP “Inform.-analit. Agentstvo”, Kyiv, 493 p.

Riads'ka, V.V. (2014), Audyt v ekonomichnij systemi Ukrai'ny: suchasnyj stan ta koncepcija rozvytku, Vydavec' Lozovyj V.M., Chernigiv, 472 p.

Mikhail, G. (2000), “The Paradox of Meaning in Audit Judgement”, Document de recherche, No. 6, available at: www.univ-orleans.fr/log/Doc-Rech/Textes-PDF/2000-6.pdf

Center for Audit Quality (2014), “Professional Judgment Resource”, available at: www.thecaq.org/docs/reports-and-publications/professional-judgment-resource.pdf?sfvrsn=4

Wedemeyer, P.D. (2010), “A discussion of auditor judgment as the critical component in audit quality. A practitioner's perspective”, International Journal of Disclosure and Governance, Vol. 7, pp. 320–333, available at: www.palgrave-journals.com/jdg/journal/v7/n4/full/jdg201019a.html#note1


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Адамс Р. Основы аудита / Р.Адамс ; пер. с англ., под ред. Я.В. Соколова. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1995. – 398 с.

Аренс А. Аудит / А.Аренс, Дж. Лоббек ; гл. редактор серии проф. Я.В. Соколов ; пер с англ. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 560 с.

Аудит фінансових результатів: теоретико-методологічний аспект : монографія / І.К. Дрозд, В.М. Іванков, Г.Б. Назарова, Н.С. Шалімова ; за заг. редакцією І.К. Дрозд. – К. : ТОВ «Видавництво «Сова», 2013. – 208 с.

Бондар В.П. Концепція розвитку аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : монографія / В.П. Бондар. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 456 с.

Мазур В.П. Суттєвість і аудиторський ризик при здійсненні аудиту фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності / В.П. Мазур // Вісник ЖДТУ. – № 1 (67). – 2014. – С. 25–33.

Назарова К.О. Аудит: еволюція, потенціал, ефективність : монографія / К.О. Назарова.–  К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 464 с.

Петрик О.А. Стан та перспективи розвитку аудиту в Україні: методологічні та організаційні аспекти : автореф. дис. … докт. екон. наук : 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Петрик Олена Анатоліївна ; Київський нац. економічний ун-т. –  К., 2004. – 34 с.

Пожарицька І.М. Професійне судження аудитора: теорія і практика : монографія / І.М. Пожарицька. — Сімферополь : ВД «АРІАЛ», (2013). – 356 с.

Редько О.Ю. Аудит в Україні. Морфологія : монографія / О.Ю. Редько. — К. : ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2008. – 493 с.

Рядська В.В. Аудит в економічній системі України: сучасний стан та концепція розвитку : монографія / В.В. Рядська. – Чернігів : Видавець Лозовий В.М., 2014. – 472 с.

Mikhail G. The Paradox of Meaning in Audit Judgement. Document de recherché / G.Mikhail № 2000-6. – Laboratorie Orleanais De Gestion. – 2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.univ-orleans.fr/log/Doc-Rech/Textes-PDF/2000-6.pdf.

Professional Judgment Resource / Center for Audit Quality [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.thecaq.org/docs/reports-and-publications/professional-judgment-resource.pdf?sfvrsn=4.

Wedemeyer P.D. A discussion of auditor judgment as the critical component in audit quality / P.D. Wedemeyer ; A practitioner's perspective // International Journal of Disclosure and Governance. – № 7. – 2010. – Рр. 320–333 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.palgrave-journals.com/jdg/journal/v7/n4/full/jdg201019a.html#note1.

 

DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2016-2-3(35)-459-471

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.