ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА СЕГМЕНТАМИ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ, АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Сергій Федорович Легенчук

Анотація


Обґрунтовано актуальність проведення досліджень у сфері розвитку методики формування фінансової звітності за сегментами. Обґрунтовано особливості розвитку системи нормативного урегулювання процесу складання фінансової звітності за сегментами. Виділено та обґрунтовано три основні етапи розвитку системи урегулювання порядку формування фінансової звітності за сегментами у світі (первинне накопичення засобів регулювання; удосконалення облікових стандартів; остаточна гармонізація облікових стандартів). Виділено і проаналізовано теоретико-методичні та організаційні проблеми формування інформації за сегментами. Об’єднано виділені проблеми у дві основні групи (загальні проблеми формування інформації за сегментами; вітчизняні проблеми формування інформації за сегментами). Розглянуто подальші перспективи розвитку фінансової звітності за сегментами з урахуванням особливостей нормативного урегулювання цієї сфери в Україні. Обґрунтовано необхідність застосування положень позитивної теорії обліку для підвищення якості сегментної облікової інформації.


Ключові слова


фінансова звітність за сегментами; звітний сегмент; оперативний сегмент

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksjejeva, A. and Ignatenko, T. (2009), «Rozkryttja informacii' za segmentamy dijal'nosti pidpryjemstva u mizhnarodnyh i nacional'nyh standartah», Visnyk KNTEU, No 5, pp. 109–116.

«Operacijni segmenty», Mizhnarodnyj standart finansovoi' zvitnosti 8, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_k53

Ozeran, A.V. (2015), Garmonizacija finansovoi' zvitnosti pidpryjemstv z mizhnarodnymy standartamy ta potrebamy upravlinnja, KNEU, Kyi'v, 560 p.

«Finansova zvitnist' za segmentamy», Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 29, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/lashs/shosh/z0621-05

A practical guide to segment reporting, (2008), Pricewaterhouse Coopers, 36 p.

Barefield, R.M. and Comiskey, E.E. (1975), «Segmental Financial Disclosure by Diversified Firms and Security Prices: A Comment», The Accounting Review, Vol. 50, No. 4 (Oct.), pp. 818–821.

Bugeja, M., Czernkowski, R. and Moran, D. (2015), «The impact of the management approach on segment reporting», Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 42 (3), (4), pp. 310–366.

Hollie, D. and Shaokun, Yu. (2015), «A Perspective on segment reporting choices and segment reconciliations», Applied Finance and Accounting, Vol. 1, No. 2, pp. 88–95.

Kochanek, R.F. (1974), «Segmental Financial Disclosure by Diversified Firms and Security Prices», The Accounting Review, (April), pp. 245–258.

Lock, T.L. and Zain, M.M. Segmental Reporting: An Insight into Malaysia's Companies, available at: http://papers.ssrn.com/abstract=293522


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алексєєва А. Розкриття інформації за сегментами діяльності підприємства у міжнародних і національних стандартах / А.Алексєєва, Т.Ігнатенко // Вісник КНТЕУ. – 2009. – № 5. – С. 109–116.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 8 «Операційні сегменти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_k53.

Озеран А.В. Гармонізація фінансової звітності підприємств з міжнародними стандартами та потребами управління : дис… докт. екон. наук. : 08.00.09 / Озеран Алла Володимирівна : КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2015. – 560 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05.

A practical guide to segment reporting. – Pricewaterhouse Coopers, 2008. – 36 p.

Barefield R.M. Segmental Financial Disclosure by Diversified Firms and Security Prices: A Comment / R.M. Barefield, E.E. Comiskey // The Accounting Review. – 1975. – Vol. 50, No. 4 (Oct.). – P. 818–821.

Bugeja M. The impact of the management approach on segment reporting / Martin Bugeja, Robert Czernkowski, Daryl Moran // Journal of Business Finance & Accounting. – 2015. – Vol. 42 (3) & (4). – P. 310–366.

Hollie D. A Perspective on segment reporting choices and segment reconciliations / Dana Hollie, Shaokun Yu // Applied Finance and Accounting. – 2015. – Vol. 1, No. 2. – P. 88–95.

Kochanek R.F. Segmental Financial Disclosure by Diversified Firms and Security Prices / R.F. Kochanek // The Accounting Review. – 1974. – April. – P. 245–258.

Lock Teng L. Segmental Reporting: An Insight into Malaysia's Companies / Low Lock Teng, Mazlina Mat Zain [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://papers.ssrn.com/abstract=293522.

DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2016-2-3(35)-228-239

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.