DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2016-2-3(35)-3-24

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗВІТНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Олена Миколаївна Баришнікова

Анотація


Під час дослідження соціальної складової звітності зі сталого розвитку удосконалено механізм відображення її показників через складання алгоритму формування звітності зі сталого розвитку за даними бухгалтерського обліку. Окреслено напрямки удосконалення облікового забезпечення і наведено класифікацію витрат соціальної діяльності з поділом їх за об’єктами бухгалтерського обліку в розрізі показників звітності зі сталого розвитку. Побудовано аналітичне облікове забезпечення соціальної діяльності підприємства, представлено типові господарські операції соціальної діяльності за синтетичними та аналітичними обліковими рахунками. Визначено, що удосконалення звітності як основи інформаційного забезпечення процесу формування показників соціальних аспектів звітності зі сталого розвитку дозволяє здійснювати оцінку соціальної діяльності щодо позитивного та негативного впливу на суспільство, трудові відносини, права людини, а також, отримувати достовірну та оперативну інформацію задля формування показників звітності зі сталого розвитку.


Ключові слова


бухгалтерський облік; облікове забезпечення; соціальна складова; сталий розвиток; звітність сталого розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezverhyj, K.V. (2015), “Social'na zvitnist' sub’jektiv gospodarjuvannja v umovah stalogo rozvytku”, Finansy, oblik i audyt, Vol. 1, pp. 170–185.

Bezverhyj, K.V. (2015), “Zvitnist' pro rezul'taty social'noi' dijal'nosti pidpryjemstva”, Biznesinform, Vol. 8, рр. 165–174.

Gerasymenko, O. (2012), “Social'nyj oblik ta nefinansova zvitnist' jak instrumenty realizacii' social'noi' vidpovidal'nosti”, Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Ekonomika, Vol. 137, рр. 39–43.

Derun, I.A. (2015), “Korporatyvna social'na zvitnist' jak dodatok do finansovoi' zvitnosti”, Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo universytetu im. Tarasa Shevchenka. Serija: Ekonomika, Vol. 10 (175), PP. 10–16.

Zhyglej, I.V. (2010), Buhgalters'kyj oblik social'no vidpovidal'noi' dijal'nosti sub’jektiv gospodarjuvannja: neobhidnist' ta orijentyry rozvytku, ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine, p. 496.

Kraevskiy, V.N. Sotsial'nyy uchet: problemy i perspektivy razvitiya, available at: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-uchet-problemy-i-perspektivy-razvitiya

Levyc'ka, S.O. (2014), “Social'na skladova pidpryjemnyc'koi' dijal'nosti jak ob’jekt obliku” Naukovi zapysky Nacional'nogo universytetu «Ostroz'ka akademija», Vydavnyctvo Nacional'nogo universytetu «Ostroz'ka akademija», Ostrog, Vol. 26, рр. 114–118.

Moskaljuk, G.O. Nefinansova zvitnist' u realizacii' koncepcii' stalogo rozvytku v Ukrai'ni, available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2990/3/Nefinansova%20zvitnist'%20u%20realizacii'%20koncepcii'%20stalogo%20rozvytku%20v%20Ukrai'ni.pdf

Rukovodstvo po otchetnosti v oblasti ustoychivogo razvitiya G4, available at: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Russian-G4-Part-One.pdf

Rukovodstvo po otchetnosti v oblasti ustoychivogo razvitiya G4. Instruktsiya po primeneniyu, available at: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Russian-G4-Part-Two.pdf

Mikulska Teresa and Grażyna Michalczuk (2014), Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu zczecińskiego, Finanse, RynkiFinansowe, Ubezpieczenia, № 69, рр. 209–219.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Безверхий К.В. Соціальна звітність суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку / К.В. Безверхий // Фінанси, облік і аудит. – 2015. – Вип. 1. – С. 170–185.

Безверхий К.В. Звітність про результати соціальної діяльності підприємства / К.В. Безверхий // БІЗНЕСІНФОРМ. – № 8. – 2015. – С. 165–174.

Герасименко О. Соціальний облік та нефінансова звітність як інструменти реалізації соціальної відповідальності / О.Герасименко // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. – ЕКОНОМІКА. – 137. – 2012 – С. 39–43.

Дерун І.А. Корпоративна соціальна звітність як додаток до фінансової звітності / І.А. Дерун // Вісник Київського нац. ун-ту iм. Т.Шевченка / Серiя : Економiка. – Вип. № 10 (175). – 2015. – С. 10–16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/korporativna-sotsialna-zvitnist-yak-dodatok-do-finansovoyi-zvitnosti#ixzz4G6skf4Y6.

Жиглей І.В. Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності суб’єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку : монографія // І.В. Жиглей. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 496 с.

Краевский В.Н. Социальный учет: проблемы и перспективы развития / В.Н. Краевский [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnyy-uchet-problemy-i-perspektivy-razvitiya.

Левицька С.О. Соціальна складова підприємницької діяльності як об’єкт обліку / С.О. Левицька // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» / Серія «Економіка» ; зб. наук. пр. / ред. кол.: І.Д. Пасічник, О.І. Дем’янчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 26. – С. 114–118.

Москалюк Г.О. Нефінансова звітність у реалізації концепції сталого розвитку в Україні / Г.О. Москалюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2990/3/Нефінансова%20звітність%20у%20реалізації%20концепції%20сталого%20розвитку%20в%20Україні.pdf.

Руководство по отчетности в области устойчивого развития G4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Russian-G4-Part-One.pdf.

Руководство по отчетности  в области устойчивого развития G4. Инструкция по применению [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Russian-G4-Part-Two.pdf.

Mikulska Teresa Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa / Teresa Mikulska, Grażyna Michalczuk. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu zczecińskiego. – Finanse, RynkiFinansowe, Ubezpieczenia. –  № 69. – 2014. – s. 209–219.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.