DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2016-2-3(35)-214-227

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Світлана Олексіївна Левицька, Ольга Олексіївна Осадча

Анотація


Сучасна система управління актуалізує необхідність моніторингу оцінки ефективності соціальних програм, зокрема, з точки зору витрат на збереження, відновлення та раціональне використання трудових ресурсів. Соціальна відповідальність бізнесу – концепція, що заохочує суб’єктів підприємництва враховувати інтереси суспільства, беручи на себе відповідальність за вплив результатів діяльності на споживачів, власників, працівників, громади та навколишнє середовище. Таким чином, базові аспекти корпоративної соціальної відповідальності можуть і повинні бути інтегровані для підприємств різних галузей економіки та організаційно-правових форм діяльності,  контролюватись не тільки державними органами, а й громадськістю. Джерелом інформації управлінського обліку є єдина інтегрована система бухгалтерського обліку, яка включає підсистеми бухгалтерського обліку, управлінського обліку, обліку статистичних показників і податкового обліку. Інтегрована система обліку відображає показники діяльності суб'єкта в розрізі кожного субрахунку, що характеризують стан і використання трудових ресурсів.

Встановлено, що форми звітності не готові розкривати ефективність корпоративної соціальної відповідальності в контексті результатів діяльності. Актуальним є питання формування соціальної звітності.

Обґрунтовано, що в залежності від мети соціального обліку, він може бути розглянутий як бухгалтерський облік соціальних витрат (із введенням відповідних аналітичних субрахунків до рахунків бухгалтерського обліку) та управлінський облік реалізації соціальних програм. У роботі запропоновано рекомендації щодо аналітичного обліку за центрами відповідальності «Соціальні затрати», а також форми внутрішньої звітності за результатами адміністрування Програми соціального забезпечення.


Ключові слова


сталий розвиток; управлінський облік; центри відповідальності; соціальна відповідальність бізнесу; соціальне забезпечення працівників

Повний текст:

PDF

Посилання


Biluha, M.T. (2000), Teorija buhgalters'kogo obliku, Kyiv, 692 p.

Zbalansovanyj rozvytok, available at: wikipedia.org/wiki.

Jefimenko, V. and Tjagnyrjadno, L. (2012), «Rozvytok buhgalters'kogo obliku v Ukrai'ni: problemy teorii' ta praktyky», Buhgalters'kyj oblik ta audit, Naukovo-praktychnyj zhurnal, Vol. 12, pp. 5–9.

Levyc'ka, I.O. (2015), Dysertacija na zdobuttja naukovogo stupenja kandydata ekonomichnyh nauk na temu «Upravlins'kyj oblik i audyt vytrat na postachannja ta peredachu elektrychnoi' energii' energopostachal'nyh kompanij Ukrai'ny», Special'nist' 08.00.09, Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti), available at: http://kneu.edu.ua/ua/science

Napadovs'ka, L.V. (2006), «Navchal'no-metodychnyj posibnyk dlja samostijnogo vyvchennja dyscypliny», Upravlins'kyj oblik, Derzhavnyj komitet statystyky Ukrai'ny, Kyiv, 296 p.

Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 16 «Vytraty» vid 31 grudnja 1999 roku, available at: http://zakon5.rada.gov.ua

Pokaznyky social'noi' vidpovidal'nosti biznesu, available at: http://pidruchniki.ws/10560412/ekonomika

Ryshar, Zh. (2000), «Buhgalterskyj uchet: teoryja y praktyka». per. s fr., pod. red. Ja.V. Sokolova), Fynansu i statystyka, Moskow, 160 p.

Social'na vidpovidal'nist', available at: http://www.pg.com.ua/social_responsibility

Neil’s Brock Copenhagen Business College (2008), Copenhagen, Denmark, 250 р.

Diaz, S. (2005), «Biodiversity regulation of ecosystem services», Ecosystems and human well-being: current state and trends, Washington, DC, Island Press, pp. 297–329.

Jackson, T. (2009), Prosperity without growth: economics for a finite planet, Earthscan, London, 120 p.

Times Higher Education online (10th July 2002), «Research on corporate social responsibility can boost progress towards Lisbon goals, says Bisquin», available at: http://www.timeshighereducation.co.uk


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку / М.Т. Білуха. – К., 2000. – 692 с.

Збалансований розвиток [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  wikipedia.org/wiki.

Єфіменко В. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні: проблеми теорії та практики / В.Єфіменко, Л.Тягнирядно // Бухгалтерський облік та аудит. Науково-практичний журнал. – № 12. – К., 2012. – С. 5.

Левицька І.О. Управлінський облік і аудит витрат на постачання та передачу електричної енергії енергопостачальних компаній України» : дис. … канд. екон. наук : спеціальність 08.00.09. – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www http://kneu.edu.ua/ua/science.

Нападовська Л.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Управлінський облік» / Л.В. Нападовська ; уклад. Л.В. Нападовська. – К. : Державний комітет статистики України,2006. – 296 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318 (з чинними змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua.

Показники соціальної відповідальності бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/10560412/ekonomika.

Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика / Ж.Ришар ;пер. с фр. / под. ред. Я.В. Соколова. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 160 с.

Соціальна відповідальність [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pg.com.ua/social_responsibility.

Neil’s Brock Copenhagen Business College. – Kultorvet 2, Copenhagen K, Denmark, 2008. – 250 р.

Diaz S. «Biodiversity regulation of ecosystem services» / S.Diaz et al // Ecosystems and human well-being: current state and trends. – Washington, DC, Island Press. – 2005. – Рp. 297–329 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/1087070438422/ekonomika.

Jackson T. Prosperity without growth: economics for a finite planet / T.Jackson. – 1st edition. – Earthscan. – London, 2009.

Times Higher Education online (10th July 2002) // «Research on corporate social responsibility can boost progress towards Lisbon goals, says Bisquin» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.timeshighereducation.co.uk.

 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.