DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2016-2-3(35)-116-129

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ: ОБЛІКОВИЙ ТА МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХОДИ

Ірина Валеріївна Замула

Анотація


Одним із важливих завдань на шляху до міжнародної співпраці для забезпечення сталого розвитку економіки країни є формування необхідної інформації про екологічну діяльність підприємства для задоволення потреб користувачів. Недостатня увага до екологічних зобов’язань істотно впливає на об’єктивність і екологічну ефективність прийняття управлінських рішень. Тому дослідження спрямовано на розробку класифікації екологічних зобов’язань підприємства, яка може бути покладена в основу побудови їх бухгалтерського обліку, що дозволить формувати вичерпну і достовірну інформацію про екологічні зобов’язання підприємства для зовнішніх і внутрішніх користувачів. Під екологічними зобов’язаннями запропоновано розуміти зобов’язання, що виникають у результаті здійснення діяльності суб'єктів господарювання, які впливають на стан навколишнього природного середовища, і при недотримання норм екологічного законодавства тягне за собою компенсацію збитку, виплату штрафів. Запропонована класифікація екологічних зобов’язань підприємства спрямована на управління ними з метою оптимізації їх складу та суми; отримання конкурентних переваг на зовнішньому і внутрішньому ринках, а також залучення додаткових інвестицій, в т.ч. іноземних, через розкриття інформації про екологічні зобов’язання у звітності підприємства. Така класифікація може бути покладена в основу побудови їх бухгалтерського обліку, що дозволить формувати вичерпну і достовірну інформацію про екологічну діяльність підприємства для зовнішніх і внутрішніх користувачів.


Ключові слова


екологічні зобов’язання; управління екологічними зобов’язаннями; екологічний маркетинг; облік екологічних зобов’язань; класифікація екологічних зобов’язань.

Повний текст:

PDF

Посилання


Anishchenko, A.V. (2006), Rezervy: bukhgalters'kiy i nalogovyy uchet, OOO “Nalog Info”, OOO “Status-Kvo 97”, Moscow, 172 p.

State Statistic Service of Ukraine (2013), Dovkillja Ukrai'ny, available at: www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_dov_zb.htm

The Ministry of Ecology and Natural Resourses of Ukraine (2007), Nacional'na ekologichna polityka Ukrai'ny: ocinka i strategija rozvytku, The Ministry of Ecology and Natural Resourses of Ukraine, Programa Rozvytku OON, Global'nyj Ekologichnyj Fond, Kyiv, 184 p.

The Ministry of Finance of Ukraine (2013), Nacional'ne polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 1 “Zagal'ni vymogy do finansovoi' zvitnosti”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

Paliy, V.F. and Paliy, V.V. (2006), Finansovyy uchet, FBK press, Moscow, 356 p.

The Ministry of Finance of Ukraine (1999), Plan rahunkiv buhgalters'kogo obliku aktyviv, kapitalu, zobov'jazan' i gospodars'kyh operacij pidpryjemstv i organizacij, available at: www.buhoblik.org.ua/uchet/organizacziya-buxgalterskogo-ucheta/388-plan-raxunkiv.html

The Ministry of Finance of Ukraine (2000), Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 11 "Zobov'jazannja", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00

The Ministry of Finance of Ukraine (2000), Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 16 “Vytraty”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00

Sotnikova, L.V. (2007), Uslovnye fakty khozyaystvennoy deyatel'nosti: bukhgalterskiy uchet i nalogooblozhenie, Nalogovyy vesnik, Moscow, 288 p.

Tereshhenko, V.S. (2008), Buhgalters'kyj oblik zabezpechen' majbutnih vytrat i platezhiv: teorija ta metodyka: Author’s abstract, Derzh. akad. statystyky, obliku ta audytu Derzhkomstatu Ukrai'ny, Kyiv, 22 p.

Jakusha, Ja.V. (2011), “Problemy adaptacii' jevropejs'kogo dosvidu ekologichnogo opodatkuvannja do ukrai'ns'kyh umov”, Ekonomika Kryma, No. 3 (36), pp. 73–77.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Анищенко А.В. Резервы: бухгалтерський и налоговый учет. – М. : ООО «Налог Инфо», ООО «Статус-Кво 97», 2006. – 172 с.

Довкілля України : статистичний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_dov_zb.htm.

Національна екологічна політика України: оцінка і стратегія розвитку : аналітична доповідь // Міністерство охорони НПС України ; Програма Розвитку ООН; Глобальний Екологічний Фонд. – 2007. – 184 с.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

Палий В.Ф. Финансовый учет : учеб. пособие / В.Ф. Палий, В.В. Палий. – М. : ФБК пресс, 2006. – 356 с.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.buhoblik.org.ua/uchet/organizacziya-buxgalterskogo-ucheta/388-plan-raxunkiv.html.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.

Сотникова Л.В. Условные факты хозяйственной деятельности: бухгалтерский учет и налогообложение / Л.В. Сотникова. – М. : Налоговый весник, 2007. – 288 с.

Терещенко В.С. Бухгалтерський облік забезпечень майбутніх витрат і платежів: теорія та методика : автореф. дис. … канд. Наук : 08.00.09 / В.С. Терещенко. – К., 2008. – 22 с.

Якуша Я.В. Проблеми адаптації європейського досвіду екологічного оподаткування до українських умов / Я.В. Якуша // Экономика Крыма. – 2011. – № 3 (36). – С. 73–77.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.