DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2016-2-3(35)-195-213

РИЗИКИ І ЗАГРОЗИ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА МЕТОДИ ЇХ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ

Яна Вікторівна Лебедзевич

Анотація


Обґрунтовано актуальність дослідження забезпечення податкової безпеки держави. Досліджено різні підходи науковців до визначення сутності поняття «податкова безпека» за ключовими характеристиками, яке б задовольняло інтереси усіх суб’єктів податкових відносин та обґрунтовано необхідність правового закріплення даного терміну. Проаналізовано економічну, соціальну та правову природу існування податкової безпеки, виявлено основні індикатори податкової безпеки України.

Для визначення ефективності податкового адміністрування в інтересах податкової безпеки виокремлено основні загрози, ризики податкової безпеки, спричинені зовнішніми та внутрішніми факторами, а також запропоновано заходи щодо їх усунення та попередження можливості їх виникнення. Розглянуто етапи управління податковими ризиками при ефективній побудові податкової безпеки, розроблено структурно-логічну схему управління ризиками податкової безпеки держави.


Ключові слова


податкова безпека; економічна безпека; податкова політика; фіскальна та регулююча функції податків; індикатори податкової безпеки; критерії податкової безпеки; загрози; податкові ризики; ухилення від оподаткування; податкове навантаження; податковий борг

Повний текст:

PDF

Посилання


Vykljuk, M.I. and Gresyk, V.V. (2013), «Podatkova bezpeka: dualistychnist' ekonomichnoi' pryrody traktuvannja zmistu osnovnyh harakterystyk», Innovacijna ekonomika, № 5, рр. 245–246.

Voloshyn, V.I. and Karkavchuk, V.V. (2012), «Systemnyj pidhid do analizu ta zabezpechennja finansovoi' bezpeky pidpryjemstva», Problemy rozvytku zovnishn'oekonomichnyh zv’jazkiv ta zaluchennja inozemnyh investycij: regional'nyj aspekt, Donec'k, DonNU, рр. 73–77.

Jedynak, V.Ju. Svitovyj dosvid rozv’jazannja problemy zabezpechennja ekonomichnoi' bezpeky, available at : http://firearticles.com/derzhavnereguluvannya economiky/55-svitovij-dosvidrozvyazannyaproblemizabezpechnnyaekonomichnoyi-bezpeki-yedinak-vyu.html

Ivanov, Ju.B. and Berezhna, Ju.V. (2010), «Podatkova bezpeka: sutnist' ta umovy zabezpechennja», Ekonomika rozvytku, № 2 (54), рр. 9–11.

Ishhenko, V.V. (2012), «Podatkova skladova finansovoi' bezpeky derzhavy», Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, № 37. рр. 35–40.

Kashyn, V.A. (2008), «Podatkova systema: jak i'i' zrobyty bil'sh efektyvnoju?», Finansy, № 10. рр. 5–9.

Korobov, V.V. (2010), Finansova bezpeka v systemi derzhavnogo finansovogo kontrolju: Author’s abstract, Ivanov, 18 s.

Krylenko, V. (2013), «Formuvannja doktryny ekonomichnoi' bezpeky Ukrai'ny», Shid, № 3. рр. 24–28.

Pimenov, N.A. (2010), «Fiskal'nye riski v sisteme bezopasnosti predpriyatiy i gosudarstva», Nalogi, № 4. рр. 10–13.

Polons'ka, Ju.M. (2011), «Organizacijne zabezpechennja systemy pidtrymky pryjnjattja upravlins'kyh rishen' u podatkovomu planuvanni za kryterijem podatkovoi' bezpeky», Komunal'ne gospodarstvo mist, № 100. рр. 277–284.

Solovjov, V.I. (2011), «Finansova bezpeka jak osnopolozhnyj faktor nezalezhnosti derzhavy», Visnyk Berdjans'kogo universytetu menedzhmentu i biznesu, № 3 (15), рр. 149–152.

Tikhonov, D.N. (2002), «Osnovy nalogovoy bezopasnosti», M., Analitika-Press, 224 s.

Tsviliy-Buklanova, A.A. (2011), Nalogovyy kontrol' v sisteme obespecheniya nalogovoy bezopasnosti gosudarstva: Author’s abstract: spets. 12.00.14 «Administrativnoe pravo, finansovoe pravo, informatsionnoe pravo», Chelyabinsk, 32 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Виклюк М.І. Податкова безпека: дуалістичність економічної природи трактування змісту основних характеристик / М.І. Виклюк, В.В. Гресик // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5. – С. 245–246.

Волошин В.І. Системний підхід до аналізу та забезпечення фінансової безпеки підприємства / В.І. Волошин, В.В. Каркавчук // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. – Донецьк : ДонНУ. – 2012. – С. 73–77.

Єдинак В.Ю. Світовий досвід розв’язання проблеми забезпечення економічної безпеки / В.Ю. Єдинак [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://firearticles.com/derzhavnereguluvannya еconomiky/55-svitovij-dosvidrozvyazannyaproblemizabezpechnnyaekonomichnoyi-bezpeki-yedinak-vyu.html.

Іванов Ю.Б. Податкова безпека: сутність та умови забезпечення / Ю.Б. Іванов, Ю.В. Бережна // Економіка розвитку. – 2010. – № 2 (54). – С. 9–11.

Іщенко В.В. Податкова складова фінансової безпеки держави / В.В. Іщенко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – № 37. – С. 35–40.

Кашин В.А. Податкова система: як її зробити більш ефективною? / В.А. Кашин //Фінанси. – 2008. – № 10. – С. 5–9.

Коробов В.В. Фінансова безпека в системі державного фінансового контролю : автореф. дис. … канд. ек. наук : 08.00.10 / В.В. Коробов. – Іванов, 2010. – 18 с.

Криленко В. Формування доктрини економічної безпеки України / В.Криленко // Схід. – 2013. – № 3. – С. 24–28.

Пименов Н.А. Фискальные риски в системе безопасности предприятий и государства / Н.А. Пименов // Налоги. – 2010. – № 4. – С. 10–13.

Полонська Ю.М. Організаційне забезпечення системи підтримки прийняття управлінських рішень у податковому плануванні за критерієм податкової безпеки / Ю.М. Полонська // Комунальне господарство міст. – 2011. – № 100. – С. 277–284.

Соловйов В.І. Фінансова безпека як осноположний фактор незалежності держави / В.І. Соловйов // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – № 3 (15). – С. 149–152.

Тихонов Д.Н. Основы налоговой безопасности / Д.Н. Тихонов. – М. : Аналитика-Пресс, 2002. – 224 с.

Цвилий-Букланова А.А. Налоговый контроль в системе обеспечения налоговой безопасности государства : автореф. дис. … канд. юрид. наук :спец. 12.00.14 «Административное право, финансовое право, информационное право» / А.А. Цвилий-Букланова. – Челябинск, 2011. – 32 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.