№ 2(32) (2015)

Зміст

Статті

Фінансова звітність як індикатор рівня автономності ВНЗ та прозорості економіки в цілому PDF (English)
Victoria Samvelivna Ambarchian 3-12
МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Наталія Володимирівна Аністратенко 13-24
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПРОФЕСІЙНИХ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ УЄФА PDF
Надія Миколаївна Батіщева, Григорій Павлович Лукашук 25-37
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА ПИВОВАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська 38-49
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Олександр Леонідович Стеблянко 50-68
ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олег Анатолійович Гавриш, Вероніка Валеріївна Дідух 69-78
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПРИБУТКУ, ОРІЄНТОВАНОГО НА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ PDF
Микола Петрович Городиський, Інна Анатоліївна Панченко 79-96
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Олена Олександрівна Григоревська, Ірина Василівна Христос 97-105
РОЗРОБКА АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ PDF
Димитрій Олександрович Грицишен 106-126
ВПЛИВ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА БАЛАНСОВУ ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Світлана Анатоліївна Гуненко 127-142
ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ МАСИВІВ АГРОХОЛДИНГІВ PDF
Андрій Євгенович Данкевич 143-152
РАЙМОНД ДЕ РУВЕР ПРО ВИНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ (РЕАЛІЇ ТА СУМНІВИ) PDF
Йосип Якимович Даньків, Мирослав Ярославович Остап’юк 153-162
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ З ІННОВАЦІЙНИМИ БАНКІВСЬКИМИ ПРОДУКТАМИ PDF
Лілія Анатоліївна Заводовська 163-173
ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ PDF
Анжеліка Сергіївна Крутова, Оксана Олександрівна Нестеренко 174-187
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ОБЛІКУ РОЗПОДІЛУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ МІЖ ВЛАСНИКАМИ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ PDF
Сергій Федорович Легенчук, Ірина Романівна Поліщук 188-202
ХАРКІВСЬКА БІРЖА. ХІХ–ПОЧАТОК ХХ СТ. PDF
Сергій Захарович Мошенський 203-218
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛІЗИНГОВОЇ КОМПАНІЇ PDF
Світлана Петрівна Ніколаєва, Жанна Володимирівна Прокопенко 219-237
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Катерина Євгеніївна Орлова 238-250
ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
Ольга Олексіївна Осадча 251-262
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕНТИ PDF
Тетяна Станіславівна Осадча 263-270
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ СТРАХОВИХ ТОВАРИСТВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ КІНЦЯ ХІХ–ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Олексій Олексійович Поплавський 271-283
НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ З УРАХУВАННЯМ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН PDF
Оксана Іванівна Савицька 284-298
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Василівна Саух 299-316
ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Лариса Василівна Сергієнко-Бердюкова, Олена Миколаївна Баришнікова 317-329
Імплементація стратегічного управлінського обліку на промислових підприємствах PDF (English)
Margaret I. Skrypnyck, Natalia Yosypivna Radionova, Nikolay N. Matiukha 330-341
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ PDF
Юлія Борисівна Слободяник 342-355
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ольга Володимирівна Смагло 356-367