№ 2 (32) (2015)

Зміст

Статті

Фінансова звітність як індикатор рівня автономності ВНЗ та прозорості економіки в цілому PDF (English)
Victoria Samvelivna Ambarchian
МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Наталія Володимирівна Аністратенко
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ ПРОФЕСІЙНИХ ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ УЄФА PDF
Надія Миколаївна Батіщева, Григорій Павлович Лукашук
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА ПИВОВАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Наталія Георгіївна Виговська, Олександр Леонідович Стеблянко
ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олег Анатолійович Гавриш, Вероніка Валеріївна Дідух
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПРИБУТКУ, ОРІЄНТОВАНОГО НА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ PDF
Микола Петрович Городиський, Інна Анатоліївна Панченко
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Олена Олександрівна Григоревська, Ірина Василівна Христос
РОЗРОБКА АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ PDF
Димитрій Олександрович Грицишен
ВПЛИВ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА БАЛАНСОВУ ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Світлана Анатоліївна Гуненко
ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ МАСИВІВ АГРОХОЛДИНГІВ PDF
Андрій Євгенович Данкевич
РАЙМОНД ДЕ РУВЕР ПРО ВИНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ (РЕАЛІЇ ТА СУМНІВИ) PDF
Йосип Якимович Даньків, Мирослав Ярославович Остап’юк
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ З ІННОВАЦІЙНИМИ БАНКІВСЬКИМИ ПРОДУКТАМИ PDF
Лілія Анатоліївна Заводовська
ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ PDF
Анжеліка Сергіївна Крутова, Оксана Олександрівна Нестеренко
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ОБЛІКУ РОЗПОДІЛУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ МІЖ ВЛАСНИКАМИ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ PDF
Сергій Федорович Легенчук, Ірина Романівна Поліщук
ХАРКІВСЬКА БІРЖА. ХІХ–ПОЧАТОК ХХ СТ. PDF
Сергій Захарович Мошенський
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛІЗИНГОВОЇ КОМПАНІЇ PDF
Світлана Петрівна Ніколаєва, Жанна Володимирівна Прокопенко
ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Катерина Євгеніївна Орлова
ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ФУНКЦІОНАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
Ольга Олексіївна Осадча
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕНТИ PDF
Тетяна Станіславівна Осадча
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ СТРАХОВИХ ТОВАРИСТВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ КІНЦЯ ХІХ–ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Олексій Олексійович Поплавський
НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ З УРАХУВАННЯМ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН PDF
Оксана Іванівна Савицька
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Василівна Саух
ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Лариса Василівна Сергієнко-Бердюкова, Олена Миколаївна Баришнікова
Імплементація стратегічного управлінського обліку на промислових підприємствах PDF (English)
Margaret I. Skrypnyck, Natalia Yosypivna Radionova, Nikolay N. Matiukha
РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ PDF
Юлія Борисівна Слободяник
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ольга Володимирівна Смагло