DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-2(32)-271-283

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ СТРАХОВИХ ТОВАРИСТВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ КІНЦЯ ХІХ–ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Олексій Олексійович Поплавський

Анотація


Стаття присвячена аналізу діяльності страховиків Російської імперії кінця ХІХ– початку ХХ ст., створених у формі акціонерних товариств, що беззаперечно впливало на становлення традиції страхування в Україні. Основні проблеми страхової справи, особливо питання інвестиційної  діяльності, державного регулювання, забезпечення платоспроможності та уникнення банкрутства, були характерними і для страхових компаній, що функціонували того часу. Розглянуто створення перших російських страховиків, зокрема «Россійское Страховое отъ огня Общество» (1827 р.), «Жизнь» (1835 р.) та «Россійское страховое и транспортное общество» (1844 р.), а також тенденції розвитку страхової галузі дореволюційного періоду. На основі першоджерел, що присвячені акціонерному страхуванню 1885–1894 рр., було здійснено аналіз ключових показників страхової діяльності, розраховано коефіцієнти прибутковості (рентабельність доходу, рентабельність діяльності, дивіденд на капітал), сформовано ренкінг страхових товариств за обсягом доходу за 1894 та 1910 рр. Не залишилась поза увагою і діяльність страховиків на фінансовому ринку, зокрема, як інституціональних інвесторів та емітентів цінних паперів, і їх роль у розвитку фінансової системи.

Ключові слова


аналіз; страхова компанія; фінансовий ринок

Повний текст:

PDF

Посилання


Акцiонерное діло в Россiи. Томъ 2. Статистика акціонерныхъ предпріятій [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.runivers.ru/lib/book4312/.

Александрова М.М. Страхування : навч.-метод. посібник / М.М. Александрова. – К. : ЦНЛ, 2002. – 208 с.

Базилевич В.Д. Страхова справа / В.Д. Базилевич,К.С. Базилевич. – К. : Знання, 2005. – 351 с.

Внукова Н.М. Страхування: теорія та практика : навч.-метод. посібник / Н.М. Внукова, В.І. Успаленко, Л.В. Временко. – Х. : Бурун Книга, 2004. – 376 с.

Воблый К.Г. Основы экономіи страхованія / К.Г. Воблый. – К. : Типографія И.И. Чоколова, 1915. – 401 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://books.e-heritage.ru/book/10076428.

История торговли и промышелности в России / под. ред. П.Х. Спасского // Исторический очерк развития торговых учреждений в России: Страховые учреждения.– СПб. –1911. – Т.1. – Вып. 4. – С. 14–15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://нэб.рф/catalog/000202_000006_1843779/.

Кон А. Финансовый капитал /А.Кон. – М. : Коммунистический университет им. Я.М. Свердлова,1927. – 144 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.mirkin.ru.

Манифест Екатерины II от 23 декабря 1786 года о создании Страховой Экспедиции [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://insurance.uabs.edu.ua/attachments/article/146/Ukaz_Ekaterina_II.pdf.

Мошенский С.З. Финансовые центры Украины и рынок ценных бумаг индустриальной эпохи / С.З Мошенский. – London : Xlibris, 2014. – 503 с.

Мошенский С.З. Рынок ценных бумаг Российской империи /С.З. Мошенский. – London : Xlibris, 2014. – 688 с.

Результаты деятельности страхового общества «Москва» к 1-му января 1891 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://нэб.рф/catalog/000199_000009_006519199/viewer/.

Смирнова М.Б. Страховое право : учеб. пособие / М.Б. Смирнова. – М. : ЗАО Юстицинформ, 2007. – 320 с.

Страхування : підручник / керівник авт. колективу і наук. ред. С.С. Осадець. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2002. — 599 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.