DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-2(32)-263-270

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕНТИ

Тетяна Станіславівна Осадча

Анотація


Дослідження присвячене питанням організації економічного аналізу формування, розподілу та використання ренти як одного з видів доходів підприємства. В умовах постіндустріального суспільства особливої актуальності набувають такі вимоги до економічного аналізу, як комплексність і оперативність, що повною мірою стосується і аналізу всіх видів ренти, які отримує підприємство. Тому запропоновано основні положення організації економічного аналізу формування, розподілу та використання ренти: суб’єктів, мету, об’єкти, завдання, етапи (аналіз наявності та структури ренти; факторний аналіз та оцінка ефективності формування, розподілу та використання ренти; прогнозування величини ренти), інформаційне забезпечення аналізу, що має бути покладено в основу побудови методики економічного аналізу ренти. Застосування запропонованих положень організації аналізу дозволить отримувати необхідну для управління формуванням, розподілом і використанням ренти інформацію з метою досягнення тактичних і стратегічних цілей підприємства.

Ключові слова


організація аналізу; аналіз ренти; аналіз рентного доходу; організація аналізу рентного доходу; рента

Повний текст:

PDF

Посилання


Банківські операції : навч. посібник / К.Ф. Ковальчук, І.В. Вишнякова, Л.М. Савчук, І.Г. Сокиринська. – К. : Центр навч. л-ри, 2013. – 326 с.

Волкова Ю. Особливості аналізу операційної (основної) діяльності підприємства / Ю.Волкова // Економічний аналіз. –2008. – Вип. 3 (19). – С. 257.

Мошенський С.З. Економічний аналіз : підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навч. закл./ С.З. Мошенський, О.В. Олійник ; за ред. д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута»,2007. – 704 с.

Прокопенко І.Ф. Методика і методологія економічного аналізу : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / І.Ф. Прокопенко, В.І. Ганін. – К. : ПУЛ, 2008. – 430 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.