DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-2(32)-238-250

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Катерина Євгеніївна Орлова

Анотація


З’ясовано, що умови господарювання вітчизняних підприємств характеризуються високим рівнем нестабільності та невизначеності, що значно ускладнює управлінські процеси та негативно впливає на діяльність підприємств. Визначено, що адаптація є прикладним інструментом, що дозволяє врахувати вплив факторів зовнішнього середовища та забезпечити процес взаємодії суб’єкта господарювання з середовищем його функціонування. Ідентифіковано сутність та роль процесу адаптації промислових підприємств до умов зовнішнього середовища. Запропоновано поняття «респонсивні поведінкові реакції», що відображає сукупність внутрішніх процесів у діяльності підприємства, що реалізуються у відповідь на дію чинників зовнішнього середовища. Обґрунтовано необхідність удосконалення процесів адаптації через побудову відповідного організаційно-економічного механізму. Запропоновано алгоритм формування організаційно економічного механізму адаптації та його структурну будову, що дозволить забезпечити системний підхід до організації процесів взаємодії промислових підприємств із зовнішнім середовищем.

Ключові слова


адаптація; організаційно-економічний механізм; респонсивні поведінкові реакції; зовнішнє середовище; промислові підприємства; формування механізму

Повний текст:

PDF

Посилання


Акофф Р. Ідеалізоване проектування: як запобігти завтрашній кризі сьогодні. Створення майбутнього організації / Р.Ф. Акофф, Дж.Магідсон, Г.Дж. Еддісон ; пер. з англ. – Д. :Баланс Бізнес Букс, 2007. – 320 с.

Білошкурська Н.В. Моделі адаптивної поведінки та їх роль у формуванні економічної безпеки підприємства / Н.В. Білошкурська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12.– С. 101–105.

Донець Л.І. Економічна безпека підприємства : навч. посібник/ Л.І. Донець, Н.В. Ващенко. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 240 с.

Козаченко Г.В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : монографія / Г.В. Козаченко, В.П. Пономарьов, О.М. Ляшенко. – К. : Лібра, 2003. – 280 с.

Креймер Н.А. Содержание экономического механизма восстановления и развития технического потенциала сельскохозяйственных предприятий / Н.А. Креймер. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://ej.kubagro.ru

Мельник А.О. Адаптивне управління підприємством в умовах конкурентного середовища / А.О. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – № 5. –С. 157–162.

Петренко О.О. Аналіз сучасних підходів щодо визначення типів адаптації підприємства / О.О. Петренко // Управління розвитком. – 2011. – № 4. – С. 115–117.

Dill W.R. Environment as an Influence on Managerial Autonomy /W.R. Dill // Administrative Science Quarterly. – 1958. – № 4 (2). – P. 409–443.

Duncan R.B. Characteristics of organizational environments and perceived environmental uncertainty / R.B. Duncan //Administrative Science Quarterly. – 1972. – № 17 (2). – P. 313–327.

Nelson D.R. Adaptation to Environmental Change: Contributions of a Resilience Framework / D.R. Nelson,W.N. Edger, K.Brown // Annual Review of Environment and Resources. – 2007. – № 32. – P. 395–419.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.