DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-2(32)-188-202

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ОБЛІКУ РОЗПОДІЛУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ МІЖ ВЛАСНИКАМИ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ

Сергій Федорович Легенчук, Ірина Романівна Поліщук

Анотація


Наведено характерні риси способів виробництва та суб’єкти власності на засоби виробництва, які за цих умов виникають, для встановлення суб’єктів організації бухгалтерського обліку статутного капіталу. Проаналізовано доцільність застосування різних способів обліку статутного капіталу для виплати дивідендів. Запропоновано визначення поняття «корпоративний капітал». Виявлено взаємозв’язок понять «корпоративні права», «статутний капітал» і «корпоративний капітал». Для справедливого розподілу фінансових результатів запропоновано в сучасних умовах застосовувати показник «Період обороту капіталу» як відношення строку внеску до строку існування підприємства. Запропоновано порядок визначення розміру корпоративного капіталу засновників (учасників, акціонерів) з урахуванням періоду обороту інвестованих активів на підприємстві для забезпечення безперервності його діяльності і виконання майнових корпоративних прав власників. Охарактеризовано три види дивідендної політики: консервативну, агресивну і компромісну.

Ключові слова


власний капітал; корпоративні права; статутний капітал; чисті активи; корпоративний капітал; дивідендна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Власний капітал за видами економічної діяльності : станом на 31 грудня 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.ukrstat.gov.ua.

Господарський кодекс України : за станом на 20 вересня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Ковальчук В.М. Основи економічної теорії: короткий курс : навч. посібник / В.М. Ковальчук. – Тернопіль : Астон, 1999. –204 с.

Мох’д І.М. Аль Нажжар Облік і контроль дивідендів (на прикладі підприємств Житомирської області) : автореф. дис.… канд. екон. наук : 08.06.04 / Мох’д І.М. Аль Нажжар; Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук. – К., 2003. – 19 с.

Сиверс Е.Е. Учебник счетоводства / Е.Е. Сиверс. – Курск :Советская деревня, 1926. – 234 с.

Сич Е.М. Стратегічний аналіз : навч.-метод. посібник / Е.М. Сич, О.В. Пилипенко, М.С. Стасишен. – К. :Каравела, 2010. –304 с.

Цивільний кодекс України : за станом на 30 вересня 2015 р. [Електронний ресурс]. –Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Цюцяк І.Л. Вплив переоцінки об’єктів необоротних й оборотних активів на складові власного капіталу: обліковий аспект /І.Л. Цюцяк // Вісник ЖДТУ / Серія : Економічні науки. – 2012. – №4 (62). – С. 253–255.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.