DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-2(32)-3-12

Фінансова звітність як індикатор рівня автономності ВНЗ та прозорості економіки в цілому

Victoria Samvelivna Ambarchian

Анотація


Досліджено вимоги до складання та подання звітів вищими навчальними закладами різних країн світу. З метою дослідження структури фінансових звітів проведено порівняння пакетів звітів Національного університету «Києво-Могилянська Академія», Оксфордського університету та Єльського університету. Відмінності у фінансових звітах трьох об’єктів дослідження висвітлено за сімома ознаками: рівні розкриття інформації, джерела фінансування, структура фінансових, управлінських та бюджетних звітів, кількісні та якісні характеристики приміток і загальний рівень фінансової незалежності. Проведено порівняння структури та змісту фінансових звітів, виявлено залежність між інформаційною наповненістю звітних форм ВНЗ та рівнем демократизації суспільства. Здійснено порівняння джерел фінансування університетів трьох країн, встановлено причини обмеженості вітчизняних ВНЗ у джерелах залучення додаткових фінансових ресурсів.

Ключові слова


звітність університетів; прозорість; публічна інформація; фінансові звіти; доходи ВНЗ

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


F. Hеnard. Governance and Quality Guidelines in Higher Education /F.Hеnard, A.Mitterle [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org.

R. Van Deuren. Capacity Development in Higher Education Institutions in Developing Countries /R. Van Deuren [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.msm.nl.

Profiling Diversity of Australian Universities /H.Coates, D.Edwards, L.Goedegebuure at oll [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.lhmartininstitute.edu.au.

Abd Rahman Funding Crisis in Higher Education Institutions: Rationale for Change / Abd Rahman, Ahmad Alan, Farley Moonsamy Naidoo // Asian Economic and Financial Review. – № 2 (4). – 2014. – Pp. 562–576.

Романовський О.О. Феномен підприємництва в університетах світу : монографія / О.О. Романовський. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 504 с.

Закон України «Про вищу освіту»; прийнятий Верховною Радою України № 1556-VII від 01.07.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon.rada.gov.ua.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» // Верховна Рада України ; Закон від 13.01.2011 р. №2939-VI.

Наказ «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів» ; прийнятий Міністерством освіти і науки України № 166 від 19.02.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.mon.gov.ua/ua.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансових звітів» ; затв. наказом Міністерства фінансів України № 1541 від 28.12.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon.rada.gov.ua.

Statement № 34 of the Governmental Accounting Standards Board “Basic Financial Statements – and Management’s Discussion and Analysis – for State and Local Governments” /Governmental Accounting Standards Series. – № 171-A. – June, 1999. – 403 p.

Statement of recommended practice : Accounting for further and higher education / Universities UK. – July, 2014. – 80 pp.

Фінансова та бюджетна звітність Національного університету «Києво-Могилянська Академія» за 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukma.edu.ua.

University of Oxford. Financial Statements 2013/14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ox.ac.uk.

Yale Financial report 2013–2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://finance.yale.edu.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.