DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-2(32)-299-316

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ірина Василівна Саух

Анотація


Обґрунтовано необхідність проведення стратегічного аналізу ресурсної складової фінансового потенціалу туристичних підприємств, що обумовлено необхідністю формування конкурентних переваг у зовнішньому динамічному середовищі. Автором запропоновано використання науково-методичного підходу до стратегічного аналізу ресурсної складової фінансового потенціалу туристичних підприємств шляхом застосування методики детермінованого комплексного аналізу в частині, що базується на методі Евклідової відстані, дозволяє врахувати найважливіші параметри та показники діяльності і визначити рейтинг підприємства, порівняно з обраним еталонним об’єктом. Визначено, що достатній рівень динамічної стійкості акціонерних туристичних підприємств перед зовнішніми загрозами та можливість протистояти їм визначається рівнем накопиченого ресурсного потенціалу. Автором акцентовано увагу на основних перевагах запропонованого методу відстані для акціонерних туристичних підприємств, а саме підкреслено, що наочність методу Евклідової відстані дозволяє здійснити достатньо гнучкий підхід до стратегічного аналізу діяльності підприємств; вихідні дані підприємств розглядаються як незалежні координати п-мірного простору, що підвищує об’єктивність аналізу.

Ключові слова


стратегічний аналіз; фінансовий потенціал; ресурсна складова фінансового потенціалу; ресурсно-результативна концепція; метод Евклідової відстані; динамічна стійкість туристичних підприємств

Повний текст:

PDF

Посилання


Глищенко А.Н. Экономическая результативность деятельности предприятий / А.Н. Глищенко, Н.А. Кизим, Я.В. Догадайло. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2005. – 144 с.

Ковтуненко К.В. Використання методів стратегічного аналізу для оцінки фінансового потенціалу підприємства/ К.В. Ковтуненко, Я.В. Шаповал [Электроний ресурс]. – Режим доступу :http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? I21DBN=LINKP21DBN=UJRNZ21ID=S21REF=10S21CNR=20S21STN=1S21FMT=ASP_metaC21COM=S2_S21P03=FILA=2_S21STR=eui_2012_2_20.

Офіційний сайт Укрпрофтура [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrproftur.ua.

Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз : підручник / Ю.С. Цал-Цалко. – Вид. 2-ге, доп. – Житомир : ЖОО ГО «Спілка економістів України», 2009. – 504 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.