DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-2(32)-163-173

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ З ІННОВАЦІЙНИМИ БАНКІВСЬКИМИ ПРОДУКТАМИ

Лілія Анатоліївна Заводовська

Анотація


Розкрито методичне забезпечення (в частині об’єкта, мети, методів і прийомів, системи показників та етапів) аналізу операцій з інноваційними банківськими продуктами, що запропоноване на основі огляду наукових робіт вітчизняних та іноземних дослідників. Визначено етапи даного аналізу (оцінка позиції банку в ринковому середовищі; аналіз грошових потоків від інноваційної діяльності; аналіз витрат на створення інноваційного банківського продукту; аналіз ефективності інноваційного банківського проекту) та обґрунтовано склад показників, які розраховуються на кожному з них. Особлива увага приділена аналізу ефективності інноваційної діяльності банків, досліджено підходи вітчизняних та іноземних науковців до складу показників, що дозволяють її оцінити. Розроблені пропозиції дадуть можливість у подальших дослідженнях удосконалити методичні підходи до формування інформаційного забезпечення аналізу операцій з інноваційними банківськими продуктами та розробки інтегрального показника оцінки ефективності інноваційної діяльності в банках.

Ключові слова


аналіз; інноваційний банківський продукт; інноваційна активність; інноваційна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Аюпов А.А. Оценка эффективности внедрения нових банковских продуктов / А.А. Аюпов, Д.Н. Терновский // Вектор науки ТГУ. – 2011. – № 3 (17). – С. 145–147 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnostivnedreniya-novyh-bankovskih-produktov.pdf.

Бархатов И.В. Особенности инновационных банковских услуг /И.В. Бархатов // Вестник Челябинского гос. ун-та / Экономика.– 2011. – № 32 (247), Вып. 34. – С. 130–135 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-innovatsionnyhbankovskih-uslug.pdf.

Волчков А.Ю. Продуктовый подход в управленческом учете и анализе в российских коммерческих банках : автореф. дис. ...канд. экон. наук : 08.00.12 / Волчков Андрей Юрьевич ; Сарат. гос. соц.-эконом. ун-т. – Саратов, 2011. – 228 с.

Жалилов Р.Р. Разработка интегрального показателя для экспресс-оценки банковских инноваций на этапе внедрения /Р.Р. Жалилов // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. – 2012. –№ 28. – С. 344–348.

Зикіна В.О. Аналіз та аудит інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Запорізької області / В.О. Зикіна// Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. І. – С.207–214.

Котковский В.С. Кредитно-инвестиционные инновации коммерческого банка: оценка эффективности и стратегический сегмент / В.С. Котковский, Е.П. Гузенко // Проблеми економіки. –2014. – № 3. – С. 294–298.

Мозговой Н.И. Анализ эффективности инновационной деятельности / Н.И. Мозговой [Електронний ресурс].–Режим доступу : http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/pa2012_1/pdf/259mozgovoi.pdf.

Поповенко Н.С. Методические подходы к оценке эффективности инновационной стратегии промышленного предприятия / Н.С. Поповенко, А.Н. Димитрова // Труды Одесского политех. ун-та. – 2009. – № 2. – С. 273–279 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/jpdf/Popu_2009_2_54.pdf.

Ревазов М.А. Методические основы оценки эффективности инновационной деятельности горных предприятий / М.А. Ревазов, В.А. Бурчаков // Горный информационно-аналитический бюллетень : научно-технический журнал. –2010. – № 12. – С. 51–57 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-osnovyotsenki-effektivnosti-innovatsionnoy-deyatelnosti-gornyhpredpriyatiy#ixzz3sJ8r1DcN.

Яковенко С.Н. Банковская инновационная активность как фактор повышения конкурентоспособности / С.Н. Яковенко //Материалы конфренции MODERN PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN SCIENCE, TRANSPORT,PRODUCTION AND EDUCATION‘ 2015 (16–28 июня). – 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individualconferences/

june-2015.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.