DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-2(32)-153-162

РАЙМОНД ДЕ РУВЕР ПРО ВИНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ (РЕАЛІЇ ТА СУМНІВИ)

Йосип Якимович Даньків, Мирослав Ярославович Остап’юк

Анотація


Читач аналітично знайомиться з монографією відомого бельгійського професора Раймонда де Рувера (1904–1972) «Розвиток бухгалтерії до Луки Пачолі згідно з обліковими книгами купців середньовіччя», опублікованої в збірнику «Нариси по історії обліку» ще в 1956 році, в Лондоні. Будь-яке нове дослідження, в якому висвітлено питання про закономірність переходу від обліку одинарного до подвійного, заслуговує уваги педагогів. Автори знайомлять читачів зі структурою та коротким змістом праць Раймонда де Рувера, в яких він обґрунтовує об’єктивність і причини виникнення подвійного запису. Найбільш очевидним є той факт, що подвійний запис виник внаслідок двосторонності акту обміну товарів, що лежить в основі подвійного рахівництва. В основному такої думки дотримується і де Рувер у своїй праці. Раймонд де Рувер як добросовісний вчений у своїй монографії підкреслює якраз ті аспекти господарського становища середньовіччя, що особливо чітко відображають специфічні риси раннього капіталізму, які стають благодатним ґрунтом для об’єктивних змін в обліку. За де Рувером, революційним поштовхом у розвитку рахівництва, його якісною зміною в напрямку виникнення подвійності стоять три основні фактори: компанії, кредит і посередництво. Компанії виявились найважливішими, вони являли собою каталізатор сфери обігу, що сприяв появі подвійного запису, у відповідний час, незалежно від історичного її існування взагалі (сфери обігу), що повністю нейтралізувало одну з марксистських догм. Поширення компаній призвело до визнання «фірми» як чогось суттєво відокремленого від власника капіталу. Прямим результатом цього виявилось усвідомлення бухгалтером середньовіччя того факту, що фірма є самодостатня організація і що капітал, і одержаний прибуток є об’єктом претензій її учасників. Тому виникла потреба стежити за змінами долі учасників у результаті нових вкладів або вилучень капіталу і розробити систему, яка б дозволяла визначити дохід чи збитки з тим, щоб розподілити їх серед учасників (партнерів) відповідно до положень статуту товариства.

Ключові слова


Раймонд де Рувер; історія; бухгалтерський облік; рахунки; подвійний запис; бухгалтерська наука; дебет; кредит; баланс; техніка рахункових записів

Повний текст:

PDF

Посилання


Кипарисов Н.А. Теория бухгалтерського учета : учеб. пособие/ Н.А. Кипарисов. – М. ; Л. : Госпланиздат, 1940. – 328 с.

Остап’юк М.Я. Історія бухгалтерського обліку: світ і Україна :навч. посібник / М.Я. Остап’юк, М.Р. Лучко, Й.Я. Даньків. – К.: Європ.ун-т, 2006. –170 с.

Остап’юк М.Я. Історія бухгалтерського обліку : навч. посібник / М.Я. Остап’юк, М.Р. Лучко, Й.Я. Даньків. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2009. – 278 с.

Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета/ Я.В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 400 с.

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней :учеб. пособие для вузов / Я.В. Соколов. – М. : Аудит ;ЮНИТИ, 1996 – 683 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.