DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-2(32)-143-152

ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ МАСИВІВ АГРОХОЛДИНГІВ

Андрій Євгенович Данкевич

Анотація


Обґрунтовано необхідність дослідження ефективності роботи інтегрованих структур у сільському господарстві. Досліджено динаміку та сучасні тенденції сільськогосподарського виробництва в аграрному секторі економіки. На основі аналізу офіційної інформації агрохолдингів проведено оцінку ефективності їх діяльності та зроблено висновок про оптимальний розмір їх структурних підрозділів. Висвітлено переваги та недоліки інтегрованих структур, визначено особливості формування їх земельних відносин. Розглянуто основні проблемні питання при розширенні земельних масивів агрохолдингів, що пов’язані з укладанням договорів оренди земельних угідь. Розроблено пропозиції запровадження раціонального землекористування агрохолдингами з метою відродження сільських територій. Визначено найгостріші проблеми в сфері землекористування, зокрема: неефективність державного управління земельними ресурсами, корупція, відсутність перспективних планів розвитку територій тощо.

Ключові слова


сільськогосподарські землі; агрохолдинги; оренда; ефективність; державне регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрійчук В.Г. Обґрунтування економічного механізму інтеграції аграрних і аграрнопереробних підприємств / В.Г. Андрійчук // Підприємництво в аграрній сфері економіки ; за ред. П.Т. Саблука, М.Й. Маліка. – К. : ІАЕ УААН, 1997. – С.262–275.

EBITDA // Википедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //ru.wikipedia.org/wiki/EBITDA.

Крупнейшие холдинги в растениеводстве Украины 2012 //Дослідження УКАБ [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.agribusiness.kiev.ua/.

Левада О.В. Еколого-економічний аналіз меліорації агроландшафтів / О.В. Левада [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conferencemdpu.org.ua/viewtopic.php?t=419&sid=d7490ebb6d79816685984fce47d9a83.

Нестерчук Ю.О. Інтеграційні процеси в аграрно-промисловому виробництві / Ю.О. Нестерчук. – Умань : «Сочінський», 2009. – 372 с.

Проминвестбанк открыл агрохолдингу HarvEast кредитную линию на 200 млн. грн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrprod.kiev.

Рейтинг 20 самых эффективных агрокомпаний Украины/FORBES. – № 8, август 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forbes.net.ua/magazine/forbes/1399408-rejting-20-samyh-effektivnyh-agrokompanij-ukrainy/1399420#cut.

Трансформація земельних відносин до ринкових умов/ П.Т. Саблук, М.М. Федоров, В.Я. Месель-Веселяк та ін. : Матеріали одинадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, (Київ, 26–27 лют. 2009 р.). – К. : ННЦ ІАЕ,2009. – С. 115.

Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація : наук. доп. / О.М. Бородіна, В.М. Геєць, А.О. Гуторов та ін. ; за ред. В.М. Гейця, О.М. Бородіної, І.В. Прокопи ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. –56 с.

Шиян В.Й. Агрохолдинги в системі господарських структур /В.Й. Шиян, І.В. Горковенко // Вісник ХНАУ / Серія :Економічні науки. – 2011. – № 5. – С. 43–50.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.