DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-2(32)-174-187

ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

Анжеліка Сергіївна Крутова, Оксана Олександрівна Нестеренко

Анотація


Проведено порівняння найбільш поширених програм автоматизації бухгалтерського обліку праці та її оплати за функціональними можливостями, що дозволило виявити їх подібні та відмінні характеристики. Наведено результати анкетування керівників і працівників облікових служб підприємств торгівлі на предмет використання програмних продуктів автоматизації обліку праці та її оплати. Розроблено практичні рекомендації щодо налагодження адекватної вимогам управління автоматизованої системи обліку праці та її оплати з використанням комп’ютерної системи «1С: Зарплата і Управління Персоналом для України». Розроблено алгоритм впровадження програмного модуля в діяльність облікових служб підприємств торгівлі. Доведено, що використання запропонованого програмного модуля дозволить вести облік праці та її оплати в необхідних розрізах з мінімальними витратами часу і праці облікового персоналу; генерувати інформаційне забезпечення контролю стану та виконання кадрового плану; аналізувати кадровий склад; планувати витрати на оплату праці; формувати звіти з праці та її оплати; контролювати дотримання трудової дисципліни.

Ключові слова


облік праці та її оплати; інформаційні технології; програмний продукт; облік кадрів; заохочення; нарахування та утримання

Повний текст:

PDF

Посилання


Про оплату праці : Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 24.03.1995 р., №108/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : httр://zаkоn5.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/108/95-вр.

Київська ІТ-компанія InBASE [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://inbase.com.ua/ua/about-us2.

Островский О.М. Типовые элементы организации бухгалтерского учета : монография / О.М. Островский. – М. :Финансы и статистика, 1988. – 207 с.

1С або SАР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : httрs://еrр-рrоjесt.соm.uа/іndех.рhр/uk/kоrіsnі-mаtеrіаlі/stаttі/аvtоmаtіzаtsіyа/181-1s-аbо-sар.

Кошик В. Автоматизація обліку праці та заробітної плати на сучасному етапі / В.Кошик // Економічний дискурс. – 2014. –Вип. 2. – С. 342–344.

Форум «Флагманы HR бизнеса» [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://amplua.ru/services/forum-flagmanyihrbiznesa.html.

Електронний документообіг – менше виробничих турбот [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://dtkt.com.ua/show/4cid0910.html#top.

1С: Зарплата і Управління Персоналом 8 для України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://medias.com.ua/files/opys_progrm/1C8-ZUP.pdf.

Татаринова В. Відрядна та почасова заробітна плата. Оформлення в 1С 8.2 / В.Татаринова // Праця і Закон. – 2014.– № 4 (172) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://ua.intercomp.com.ua/publication/1730.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.