DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-2(32)-356-367

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ольга Володимирівна Смагло

Анотація


Досліджуються особливості оцінки ризику легалізації злочинних доходів та фінансування тероризму. Автором запропоновано здійснювати комплексну оцінку ризику легалізації злочинних доходів з урахуванням критеріїв за ризиком клієнта, за ризиком (країни) контрагента, за ризиком суб’єкта первинного фінансового моніторингу та за ризиком фінансової операції (послуги). Розроблено порядок розрахунку рівня комплексного ризику легалізації злочинних доходів фінансової операції (послуги) та обґрунтовано питому вагу кожної групи критеріїв, що беруться до розрахунку. За результатами оцінки комплексного ризику легалізації злочинних доходів фінансовій операції (послузі) присвоюється низький, середній, високий або дуже високий рівень ризику. Запропоновано повідомляти Держфінмоніторингу про всі фінансові операції (послуги) з високим та дуже високим рівнем ризику, незалежно від того чи підлягає операція обов’язковому фінансовому моніторингу, чи ні. Внесені пропозиції дозволять підвищити ефективність фінансового моніторингу за рахунок посилення контролю за фінансовими операціями з високим рівнем ризику легалізації доходів суб’єктами первинного фінансового моніторингу, які їх здійснюють.

Ключові слова


фінансовий моніторинг; суб’єкт первинного фінансового моніторингу; ризик легалізації злочинних доходів

Повний текст:

PDF

Посилання


Ващенко О.М. Фінансово-економічний механізм національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Ващенко Олександр Миколайович ; Національний банк України, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» ; наук. кер. Єпіфанов А.О. – Суми, 2013. – 167 с.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 p., № 1702-VII [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18.

Куришко О.О. Національна система фінансового моніторингу в Україні : дис. ... канд. екон. наук :08.00.08 / Куришко Олександр Олександрович ; Національний банк України, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» ; наук. кер. Леонов С.В. – Суми, 2013. – 256 с.

Моделювання оцінки ризиків використання послуг банків або їх структурних одиниць з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму : монографія / С.О. Дмитров, О.В. Меренкова, Л.Г. Левченко, Т.А. Медвідь ; за заг. ред. О.М. Бережного. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 75 с.

Наказ Держфінмоніторингу України «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму»від 03.08.2010 p.,№ 126[Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0909-10.

Наказ Держфінмоніторингу України «Про затвердження Методичних рекомендацій суб’єктам первинного фінансового моніторингу "Управління ризиками щодо відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму"» від 04.08.2008 р., № 157 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Nak-157-Ryzyky.htm.

Наказ Держфінмоніторингу України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації внутрішнього фінансового моніторингу в банках із застосуванням підходу, заснованого на ризиках» від 09.10.2009 р., № 143 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://www.sdfm.gov.ua/content/file/site_docs/2009/17.12.09/petia/Ryz-bank.htm.

Офіційний сайт Financial Transactionand Report Analysis Center [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://www.fintrac.gc.ca/fintrac-canafe/definitions/money-argent-eng.asp.

Петрук О.М. Зарубіжний досвід організації фінансового моніторингу та перспективи його впровадження в Україні / О.М. Петрук, О.В. Смагло // European cooperation scientific approaches and applied technologies. – 2015. – № 2 (2). – P. 89–99.

Постанова НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 26.06.2015 p., № 417 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0417500-15.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.