DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-2(32)-69-78

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Олег Анатолійович Гавриш, Вероніка Валеріївна Дідух

Анотація


Досліджено теоретичні питання щодо організації реінжинірингу бізнес-процесів управління, а саме здійснено ретроспективний аналіз публікацій та узагальнено найбільш поширені підходи до реалізації реінжинірингу бізнес-процесів. На основі опрацьованих методик виділено їх переваги та недоліки, на базі яких запропоновано теоретичні положення та методичне забезпечення запровадження
реінжинірингу. Він ´рунтується на засадах теорії процесного, системного управління та системи менеджменту якості, принципах орієнтації на мету, постійного поліпшення і прийняття рішень на підставі фактів, що передбачає запровадження повного циклу реінжинірингу бізнес-процесів управління, починаючи зі становлення цілей, діагностики бізнес-процесів і підприємства до імплементації виду реінжинірингу та оцінки його ефективності з метою підвищення рівня ефективності підприємств, та посилення конкурентних переваг на національних та закордонних ринках.

Ключові слова


реінжиніринг бізнес-процесів управління; ефективність; машинобудівні підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Федулова Л.І. Сучасні концепції менеджменту :навч. посібник /Л.І. Федулова. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 536 с.

Есенгельдинова Р.Ж. Реинжиниринг бизнес-процессов – как фактор роста развития экономической политики предприятия /Р.Ж. Есенгельдинова, Н.С. Досмаганбетов // Экономический вестник.– 2011. – № 1. – С. 83–85 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://repository.enu.kz/bitstream/handle/123456789/5474/reinzhiniring.pdf.

Тоцький В.І. Організаційний розвиток підприємства: навч. посібник /В.І. Тоцький, В.В. Лавренко. – К. : КНЕУ, 2005. –247 с.

Ільчук О.О. Особливості реінжинірингу трудового потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання /О.О. Ільчук, Н.Р. Тимошенко. –Науковий вісник НЛТУ України. –2011. – Вип. 21.11.

Шишов И.Ю. Реинжиниринг бизнес-процессов путем разработки функциональных диаграмм /И.Ю. Шишов // Сучасні інформаційні системи і технології : матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції, (м. Суми, 15–18 травня 2012 р.); ред. кол.: А.С. Довбиш, О.А. Борисенко, І.В. Баранова. — Суми :СумДУ, 2012. — С. 67–68.

Герасименко А.А. Этапы проведения реинжиниринга бизнес-процессов в стратегическом управлении сельскохозяйственных предприятий / А.А. Герасименко // Материалы V Международной студенческой электронной научной конференции «Студенческий научный форум» [Електронний ресурс] –Режим доступу: http://www.scienceforum.ru/2013/160/1863.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.