DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-2(32)-50-68

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Наталія Георгіївна Виговська, Олександр Леонідович Стеблянко

Анотація


Досліджено сучасний стан державного фінансового контролю земельних відносин в Україні та запропоновано напрями його удосконалення. Проведений аналіз свідчить про нецільове та неефективне використання бюджетних коштів, порушення принципу законності при їх витрачанні та регулярні факти фінансових порушень, що підтверджено офіційною статистикою. Визначено, що значна кількість проблем, які породжують недосконалість системи державного фінансового контролю в сфері земельних відносин, пов’язана з недоліками інституціонального та нормативно-правового середовища контрольної системи: невиконанням вимог відповідних нормативно-правових актів, відсутністю відповідного контролю за ефективним використанням бюджетних коштів, неефективним функціональним розмежуванням органів державного фінансового контролю та дублюванням їх функцій, недостатнім кадровим забезпеченням, що породжує багато непорозумінь у розмежуванні сфер діяльності між контрольними органам та призводить до нераціонального розподілу обов’язків і перекладання відповідальності. Запропоновано перерозподіл функцій контролюючих органів, що усуває дублювання їх повноважень, сприяє удосконаленню організаційного і кадрового забезпечення системи державного контролю та чіткій регламентації контрольно-ревізійної діяльності. Запропоновані напрями удосконалення сприятимуть зростанню ефективності та інвестиційної привабливості аграрного сектору, формуванню повноцінного земельного ринку, підвищенню прозорості земельних відносин та захисту прав власників земельних ділянок, підвищенню законності у бюджетній сфері, створенню умов для запобігання протиправним діям.

Ключові слова


державний фінансовий контроль; земельні відносини; бюджетні порушення; нецільове використання коштів; контрольна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Богдан О.В. Проблеми правового регулювання орендних земельних відносин у період ринкових трансформацій / О.В. Богдан // Економіка АПК. – 2011. – № 9. – С. 71–74.

Довідки про підсумки діяльності Державного агентства земельних ресурсів за 2011–2013 роки [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://land.gov.ua/zvitnist/statystyka/104834-richnyi-zvit-diialnosti-derzhavnoho-ahentstva-zemelnykh-resursivukrainy-za-2012-rik-rozshyrenyi.html.

Звіти Державної фінансової інспекції за 2000–2013 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/category/96312.

Звіти про підсумки діяльності Держземагентства України у 2009–2013 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://land.gov.ua/zvitnist/ statystyka/104795-richnyi-zvitdiialnosti-derzhavnoho-ahentstva-zemelnykhresursiv-ukrainy-za-2012-rik.html.

Звіти Рахункової Палати України / Офіційний сайт Рахункової Палати України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/ uk/publish/ category/ 32826.

Земельний кодекс України від 20.12.2001 № 2905-III із змінами і доповненнями від 20.11.2012 № 5496-VI (5496-17) //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 3–4, ст. 27 [Електронний ресурс] – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

Климишин М.Д. Контроль у сфері державного управління земельними ресурсами /М.Д. Климишин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/Dutp/20061/txts/GALUZEVE/06kmduzr.pdf.

Коваленко Т.О. Юридичні дефекти у правовому регулюванні земельних відносин: поняття та види /Т.О. Коваленко //Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – № 2 (21). – С. 237–240.

Татаров О.Ю. Злочини у сфері земельних відносин: теоретичні та правові проблеми розслідування /О.Ю. Татаров, Я.О. Дяків // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2008. – № 18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bozk/18.htm.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.