№ 3(27) (2013)

Зміст

Статті

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДІЯЛЬНОСТІ СУДНОПЛАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ PDF
Микола Іванович Бондар 3-18
ПОНЯТТЯ ЛОГІСТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Наталія Степанівна Брохун, Мар'яна Михайлівна Бонь 19-35
ЕТАПИ КОМПЛЕКСНОГО СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ЛІСОВИХ ГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF
Людмила Василівна Винятинська 36-44
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ ЗА ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Дмитро Миколайович Дідух 45-55
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУДНОПЛАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов, Сергій Вікторович Тарасенко 56-67
ЗАУВАЖЕННЯ НА КОРИСТЬ КОНЦЕПЦІЇ АДАПТИВНОСТІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Тетяна Іванівна Єфіменко 68-84
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВІДХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: ЕКОЛОГІЧНИЙ ВЕКТОР PDF
Ірина Валеріївна Замула, Віта Вікторівна Бондарчук 85-97
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ У ДИСЕРТАЦІЯХ УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ PDF
Богдан Леонідович Кирилюк 98-113
ПЕРЕХОД ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СИНТЕЗА PDF (Русский)
Сергей Леонидович Коротаев 114-167
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ-УТИЛІЗАТОРІВ PDF
Олена Вікторівна Кузнєцова 168-186
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВАРТОСТІ РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТУ PDF
Олена Адамівна Лаговська 187-194
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ PDF
Ірина Вікторівна Литвинчук 195-211
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тетяна Іванівна Ломаченко 212-218
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ PDF
Галина Миколаївна Лучик 219-226
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УЗГОДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ У ФОРМАТІ МСФЗ PDF
Зарема Рефатовна Мандражи, Дмитро Віталійович Романюк 227-238
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД PDF
Валерій Борисович Моссаковський 239-247
ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Олександр Олександрович Носирєв 248-261
СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНІ АСПЕКТИ АУДИТУ PDF
Олена Володимирівна Нусінова, Ірина Олександрівна Лебідь 262-271
ОБЛІКОВІ ТА ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ОПЕРАЦІЙ З ПРАВАМИ НА НЕРУХОМІСТЬ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF
Ростислав Володимирович Романів 272-280
НАПРЯМИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ PDF
Катерина Василівна Романчук, Катерина Володимирівна Шиманська 281-298
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ В ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЯК СПЕЦИФІЧНИХ СУБ’ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Наталія Олександрівна Руденко 299-324
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ PDF
Наталя Юріївна Сабіна, Катерина Ігорівна Семенченко 325-334
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ В ОБЛІКУ PDF
Юлія Сергіївна Серпенінова 335-342
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ PDF
Олеся Анатоліївна Сизоненко 343-356
СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОЇ ЗВІТНОСТІ ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЙ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Ігор Борисович Черкаський, Світлана Петрівна Ніколаєва 357-375
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Людмила Віталіївна Чижевська 376-384
ЛІСОВІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ PDF
Олена В'ячеславівна Шавурська 385-395