№ 3 (27) (2013)

Зміст

Статті

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДІЯЛЬНОСТІ СУДНОПЛАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ PDF
Микола Іванович Бондар
ПОНЯТТЯ ЛОГІСТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Наталія Степанівна Брохун, Мар'яна Михайлівна Бонь
ЕТАПИ КОМПЛЕКСНОГО СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ЛІСОВИХ ГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF
Людмила Василівна Винятинська
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ ЗА ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Дмитро Миколайович Дідух
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУДНОПЛАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов, Сергій Вікторович Тарасенко
ЗАУВАЖЕННЯ НА КОРИСТЬ КОНЦЕПЦІЇ АДАПТИВНОСТІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Тетяна Іванівна Єфіменко
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВІДХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: ЕКОЛОГІЧНИЙ ВЕКТОР PDF
Ірина Валеріївна Замула, Віта Вікторівна Бондарчук
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ У ДИСЕРТАЦІЯХ УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ PDF
Богдан Леонідович Кирилюк
ПЕРЕХОД ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ ПРАВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО СИНТЕЗА PDF (Русский)
Сергей Леонидович Коротаев
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ-УТИЛІЗАТОРІВ PDF
Олена Вікторівна Кузнєцова
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВАРТОСТІ РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТУ PDF
Олена Адамівна Лаговська
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ PDF
Ірина Вікторівна Литвинчук
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тетяна Іванівна Ломаченко
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ PDF
Галина Миколаївна Лучик
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УЗГОДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ У ФОРМАТІ МСФЗ PDF
Зарема Рефатовна Мандражи, Дмитро Віталійович Романюк
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД PDF
Валерій Борисович Моссаковський
ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Олександр Олександрович Носирєв
СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНІ АСПЕКТИ АУДИТУ PDF
Олена Володимирівна Нусінова, Ірина Олександрівна Лебідь
ОБЛІКОВІ ТА ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ОПЕРАЦІЙ З ПРАВАМИ НА НЕРУХОМІСТЬ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF
Ростислав Володимирович Романів
НАПРЯМИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ PDF
Катерина Василівна Романчук, Катерина Володимирівна Шиманська
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ В ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЯК СПЕЦИФІЧНИХ СУБ’ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Наталія Олександрівна Руденко
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ PDF
Наталя Юріївна Сабіна, Катерина Ігорівна Семенченко
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ В ОБЛІКУ PDF
Юлія Сергіївна Серпенінова
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ PDF
Олеся Анатоліївна Сизоненко
СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОЇ ЗВІТНОСТІ ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЙ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Ігор Борисович Черкаський, Світлана Петрівна Ніколаєва
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Людмила Віталіївна Чижевська
ЛІСОВІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ PDF
Олена В'ячеславівна Шавурська