DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-3(27)-239-247

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД

Валерій Борисович Моссаковський

Анотація


Розглянуто вплив нормативних документів з бухгал­терського обліку, цивільного та господарського законодавства на порядок визнання, оцінки та відображення операцій з нерухомістю на рахунках бухгалтерського обліку.


Ключові слова


нерухомість; нерухоме майно

Повний текст:

PDF

Посилання


Богуцька Л.Т. Проблеми нормативно-правового регулювання обліку інвестиційної нерухомості в Україні / Л.Т. Богуцька // Облік, аудит і аналіз. – 2008. – № 6. – С. 274–283 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.pdffactory.com.

Бурденко І.М. Методологічні основи обліку інвестиційної нерухомості / І.М. Бурденко // ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”. – 2010. – № 336. – С. 14–23.

Варенич О. Нові напрями бухгалтерського обліку нерухомості / О. Варенич, А. Шаповалова // Вісник КНТЕУ : Облік і аудит. – 2009. – № 1. – С. 88–94.

Голов С.Ф. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку “Інвестиційна нерухомість” у вітчизняному форматі (коментар до П(с)БО 32 “Інвестиційна нерухомість”) / С.Ф. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. –№ 9. – С. 8–15.

Лист Міністерства фінансів України “Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності” / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1023.61.0.

Михальчишина Л.Г. Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)” / Л.Г. Михальчишина. – Житомир, 2012. – 20 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.