DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-3(27)-85-97

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВІДХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: ЕКОЛОГІЧНИЙ ВЕКТОР

Ірина Валеріївна Замула, Віта Вікторівна Бондарчук

Анотація


Встановлено проблеми, пов’язані з документальним забезпеченням обліку відходів сільськогосподарського виробництва, неузгодженість поглядів щодо оцінки виробничих відходів та відсутність класифікації відходів за класами небезпеки у Державному класифікаторі відходів, а також запропоновано шляхи вирішення зазначених проблем.


Ключові слова


бухгалтерський облік; відходи; сільське господарство; оцінка; класифікація відходів; екоуправління

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондар О.В. Сучасний стан та підходи до удосконалення відображення інформації про результати процесу виробництва продукції у звітності підприємства / О.В. Бондар // Вісник ЖДТУ. – Житомир, 2012. – С. 69.

Інформаційні дані Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/NS2.HTM.

Максіменцева Н.О. Правове забезпечення поводження з небезпечними відходами : автореф. дис. … к.ю.н. : 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природо-ресурсне право» / Н.О. Максіменцева. – К., 2006. – 19 с.

Сук П.Л. Закриття бухгалтерських рахунків і калькулювання собівартості продукції / П.Л. Сук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Oif_apk/2009_2/15_Suk.pdf.

Тулуш Л. Доходи з відходів / Л. Тулуш // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2013. – № 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/4942.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.