DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-3(27)-248-261

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Олександр Олександрович Носирєв

Анотація


Надано аналіз податкового регулювання інвестиційного капіталу в умовах сучасних інтеграційних процесів.  Визначено місце та значущість фіскального регулювання як складової державного регулювання залучення іноземного інвестиційного капіталу нерезидентів в Україну. Зосереджено увагу на тому факті, що сфера інтересів інвесторів-нерезидентів поки що не збігається зі сферою національних інтересів України і не забезпечує необхідної динаміки розвитку економіки та її реструктуризації, а вітчизняні податкові пільги досі ще не стали достатнім стимулювальним фактором для іноземних інвесторів. Окреслено основні проблеми іноземних інвесторів, що ведуть бізнес в Україні. Проведено аналіз досвіду країн ЄС у напрямку стимулювання інвестиційної діяльності фіскальними засобами регулювання економіки. Запропоновано основні напрямки політики цільового стимулювання економіки за допомогою податків.


Ключові слова


податкова система; регулювання економіки; інвестиційна діяльність; стимулювання економіки; інтеграційні процеси

Повний текст:

PDF

Посилання


Вікарчук О.І. Інвестиційний фактор у формуванні ресурсного потенціалу / О.І. Вікарчук // Економіка. Управління. Інновації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2009_2/09voifrp.pdf <04.12.2013 р.>.

Основнi показники економiчного та соцiального розвитку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.me.gov.ua/.../info_boxes?... <08.12.2013 р.>.

Кузнєцова А.Я. Фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності : монографія / А.Я. Кузнєцова. – Л. : Львів. банків. ін-т. НБУ, 2009. – 320 с.

Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом / А.А. Пересада. – К. : Лібра, 2008. – 472 с.

Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 рр.) внаслідок європейської інтеграції / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін. / Нац. ін-т стратег. досліджень, Ін-т. економ. прогнозування НАН України, Міністерство економіки та з питань європ. інтегр. України. – К. : ІВЦ Держкомстат України, 2004. – С. 212–214.

Мединська Т.В. Забезпечення сприятливого податкового клімату з метою активізації інвестиційних процесів в Україні / Т.В. Мединська, М.І. Мельник // Економіка, фінанси, право. — 2011. — № 5. — С. 23–28.

Мірошник В.В. Податкова реформа в Україні в процесі євроінтеграції / В.В. Мірошник // Наукові праці КНТУ / Економічні науки. – 2010. Вип. 17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/62.pdf. <11.12.2013 р.>.

Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика : монографія / Ф.О. Ярошенко, П.В. Мельник, А.І. Мярковський та ін. ; за заг. ред. М.Я. Азарова. – К. : Міністерство фінансів України, 2011. – 626 с.

Говоруха В.В. Депресивні території: європейський досвід та проблеми України / В.В. Говоруха, А.О. Дєгтяр, В.В. Мамонова. – К. : НАДУ, 2011. – 59 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.