DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-3(27)-325-334

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Наталя Юріївна Сабіна, Катерина Ігорівна Семенченко

Анотація


Проаналізовано сучасний стан розвитку малого бізнесу та висвітлено його роль в економіці України. Розглянуто особли­вості оподаткування малих підприємств в Україні та світі.


Ключові слова


малий бізнес; суб’єкти малого бізнесу; єдиний податок; оподаткування

Повний текст:

PDF

Посилання


Алєксєєнко В. Роль малого бізнесу в економіці України / В. Алєксєєнко // Економічний вісник університету : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – Вип. 13.

Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу / П.Й. Атамас, Т.М. Козир, С.І. Дробязко та ін. – К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 416 с.

Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page2.

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні : закон України від 22.03.2012 № 4618-VI // Законодавство України / ВР України. – К., 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4618-17.

Оподаткування в Україні : навч. посібник / за ред. Н.І. Редіної. – К. : Центр навч. літ-ри, 2009. – 544 с.

Основні показники стану державної реєстрації суб’єктів господарської діяльності в Україні станом на 01.10.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.drsu.gov.ua/show/11805.

Податковий кодекс України : від 02.12.2010 № 2755-VI // Законодавство України / ВР України. – К., 2010 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Спрощене оподаткування – загальноприйнята світова практика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.academia.org.ua/?p=282. – Назва з екрану.

Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні : закон України вiд 21.12.2000 № 2157-III, поточ. ред. вiд 01.07.2010 // Законодавство України / ВР України. – К., 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2157-14. – Назва з екрану.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.