DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-3(27)-335-342

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ В ОБЛІКУ

Юлія Сергіївна Серпенінова

Анотація


Досліджено особливості проведення переоцінки основних засобів. Запропоновано алгоритм проведення переоцінки основних засобів та розглянуто його основні етапи. Наведено порядок відображення результатів переоцінки основних засобів в обліку.


Ключові слова


переоцінка основних засобів; облік переоцінки основних засобів

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакун Ю. Бухгалтерський та податковий облік переоцінки основних засобів / Ю. Бакун // Дебет-Кредит. – 2001. – № 15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dtkt.com.ua/debet/ukr/2001/15/15pr5.html.

Лєснікова О. Переоцінка основних засобів / О. Лєснікова // Школа бухгалтера. – 2007. – № 16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dtkt.com.ua/show/3cid02013.html.

Медведєва Н.Ю. Бухгалтерський облік переоцінки основних засобів / Н.Ю. Медведєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=2757.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів : наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 561 [Електронний ресурс]. – Режим досту¬пу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF03270.html.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» : наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні : Закон України від 12 липня 2001 р. № 2658-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2658-14.

Ткач Н.О. Переоцінка основних засобів: нюанси обліку / Н.О. Ткач // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : Серія «Економіка». – 2012. – № 2. – С. 197–203.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.