DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-3(27)-376-384

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Людмила Віталіївна Чижевська

Анотація


Розглядаються шляхи реалізації положень соціального захисту працівників у системі бухгалтерського обліку, у тому числі виконання зобов’язань за наданням працівникам соціального пакету та здійснення платежів до недержавних пенсійних фондів. Пропонується спосіб достовірного та оперативного формування інформації про соціальні витрати у системі бухгалтерського обліку з метою прийняття відповідних управлінських рішень.


Ключові слова


соціальний захист працівників; соціальні витрати; стійкий розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Столяров В.Ф. Економічний механізм соціального страхування / В.Ф. Столяров, Л.І. Васечко // Фінанси України. – 2007. – № 2. – С. 31.

Мельник С. Становлення соціально орієнтованого бізнесу в Україні як складова державної соціальної політики / С. Мельник // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 5. – С. 32.

Кузьміна Т.Л. Соціальна політика підприємства як елемент забезпечення соціально-економічного розвитку підприємства / Т.Л. Кузьміна, С.В. Позднякова : матер. 9-ї Міжнар. наук.-практ. конф. студ. і молодих вчених // «Економіка і маркетинг в ХХІ сторіччі» ; Донецьк, 23–25 трав. 2008 р. – Донецьк : ДонНТУ, ДРУК-ІНФО, 2008. – С. 162–164.

Бахтурина Ю.И. Классификация корпоративной социальной ответственности как основа организации учета / Ю.И. Бахтурина // Международный бухгалтерский учет. – 2013. - № 46 (292). – С. 18–29.

Мельник С.В. Соціальна відповідальність бізнесу як складова соціальної політики України / С.В. Мельник // Економіка та держава. – 2007. – № 5. – С. 71–74.

Дружинина Е. Здоровье за счет фирмы / Е. Дружинина // ИнвестГазета. – 2005. – № 35 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.liga.net/smi/show.html?id=157542.

Новак І.М. Соціальний пакет як механізм удосконалення оплати праці / І.М. Новак // Україна: аспекти праці. – 2008. – № 2. – С. 6–12.

Пенсійна програма підприємства: чому це вигідно? // Parex Asset Management Ukraine. – 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://parex.ua/ua/services/pension/pension_ppp/.

Стрибулевич Т.О. Зарубіжний та вітчизняний досвід ідентифікації соціальних витрат в обліково-аналітичних системах / Т.О. Стрибулевич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2007. – № 3 (39). – С. 281–289.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.