DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-3(27)-219-226

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ У ФОРМУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ

Галина Миколаївна Лучик

Анотація


Досліджено сутність обліково-аналітичної інформації, її роль у формуванні інформаційної бази для системи прийняття управлінських рішень. Проаналізовано питання спільних та відмінних особливостей облікової та аналітичної інформації, якісних вимог щодо неї. Запропоновано схему побудови інформаційної моделі у системі управління для забезпечення прийняття ефективних рішень.


Ключові слова


модель; обліково-аналітична інформація; управління; інформаційне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Регулювання у сфері бухгалтерського обліку та аудиту в ЄС та перспективи адаптації законодавства України / О.Величко, С.Голов, В.Пархоменко та ін. – К., 2005. – 320 с.

Гринь В.П. Удосконалення методики економічного аналізу в сучасному комп’ютерному середовищі / В.П. Гринь, С.М. Кисіль. – 2011. – C. 48–55 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua.

Дрей В.В. Оцінка управлінської інформації підприємства за її якісними характеристиками / В.В. Дрей // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009.- № 4, T. 3. -C. 20–24.

Костирко Р.О. Контроль і аналіз в системі управління економічним потенціалом господарюючого суб’єкта: методологія і організація : монографія / Р.О. Костирко. – Луганськ : Вид-во СНУ імені Володимира Даля, 2010. – 728 с.

Кузнецова С.А. Концепція облікової інформації для управління / С.А. Кузнецова // Економіка і регіон. – 2007. – № 4. – С. 184–187.

Лысенко Д.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник / Д.В. Лысенко. – М. : ИНФРА-М., 2010. – 320 с.

Ножнов В.А. Модель навчального курсу / В.А. Ножнов // Зб. праць наук. конф. ІТО-2009. – К., 2009. – 120 с.

Пушкар М.С. Ідеальна система обліку: концепція, архітектура, інформація : монографія / М.С. Пушкар, М.Г. Чумаченко. – Тернопіль : Карт-бланш, 2011. – 336 с.

Сіменко І.В. Якість процесу прийняття управлінських рішень: визначення етапів та послідовності аналітичних процедур / І.В. Сіменко. – 2010. – C. 45–53 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua.

Чигасова Н.М. Поняття та система забезпечення фінансового менеджменту / Н.М. Чигасова. – 2011. – С. 32–42 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua.

Шанкин Г.П. Ценность информации. Вопросы теории и приложений / Г.П. Шанкин. – М. : Филоматис, 2004. – 128 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.