DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-3(27)-45-55

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙ ЗА ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Дмитро Миколайович Дідух

Анотація


Надано визначення поняття «ефективність інноваційної діяльності». Розглянуто основні види ефектів від інновацій та зроблено акцент на якісній характеристиці наслідків інноваційної діяльності в сфері соціальної відповідальності підприємства. Дано оцінку соціальних результатів нововведень з урахуванням користувачів інформації та їх мети. З точки зору інноваційно-активного підприємства проаналізовано оціночні індикатори соціальної ефективності інновацій за даними інформаційних ресурсів бухгалтерського обліку. В контексті наведеної вище інформації виділено показники рівня доходів працівників, рівня соціальних витрат підприємства, обсягу участі підприємства у державних соціальних програмах, вартості робочої сили, використання коштів на охорону праці, ділової репутації підприємства та зайнятості персоналу на підприємстві. Досліджено, що названі вище показники можна отримати за даними бухгалтерського обліку. При цьому розрахунок даних індикаторів слід проводити в динаміці, тобто з використанням критеріальних виразів – збільшення, зменшення, приріст, прискорення, уповільнення та шляхом порівняння.


Ключові слова


інноваційна діяльність; ефективність; бухгалтерський облік; соціальний ефект

Повний текст:

PDF

Посилання


Бездудный Ф.Ф. Сущность понятия инновация и его классификация / Ф.Ф. Бездудный, Г.А. Смирнова, О.Д. Нечаева // Инновации. – 1998. – № 2–3.

Герасимов А.Е. Проблемы повышения эффективности инновационной деятельности / А.Е. Герасимов // Инновации. – 2001. – № 9.

Горбачова Ю.І. Тексти лекцій з дисципліни «Інноваційний менеджмент» : для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050201, 8.050201 – «Менеджмент організацій») / Ю.І. Горбачова, О.І. Голуб. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 110 с.

Инновационный менеджмент : справочное пособие / под ред. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЦИСН, 1998. – 568 с.

Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Міністерства статистики України від 11.12.95 р. № 323 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21.12.95 р. за № 465/1001.

Мороз Ю.Ю. Бухгалтерський облік та аналітичне забезпечення моніторингу економічного потенціалу підприємства / Ю.Ю. Мороз [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/1930/1/Moroz.pdf.

Мотышина М.С. Исследование систем управления и системный анализ. Методические и прикладные аспекты : учеб. пособие / М.С. Мотышина. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2002. – 116 с.

Трансформація вартості у розвитку відносин «підприємство–клієнт» : монографія / за наук. ред. Є.В. Крикавського, Н.І. Чухрай. – Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. – 250 с.

Чорна М.В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств : монографія / М.В. Чорна, С.В. Глухова. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 210 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.