DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-3(27)-195-211

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ

Ірина Вікторівна Литвинчук

Анотація


Обґрунтовано теоретичні положення сутності бюджетного контролю на місцевому рівні та запропоновано практичне вирішення проблеми щодо трактування економічної сутності даної категорії через зв’язок з іншими фінансовими категоріями.


Ключові слова


бюджетний контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Бюджетний кодекс України № 2456- VI від 8 липня 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2456-17&p=1306587409245128.

Капаєва Л.М. Фінансове право : навч. посібник / Л.М. Капаєва, М.С. Лях. ‒ К. : Центр навчальної літератури, 2004. ‒ 248 с.

Лопушняк Г. Бюджетний контроль в Україні: теоретико-проблемні аспекти / Г.Лопушняк [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vldau/APK/2009/files/09lgsapa.pdf.

Нечай А.А. Правові проблеми регулювання публічних видатків у державі 2005 р. : дис. ... д.ю.н. : за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / А.А. Нечай. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005 [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://studrada.com.ua/content/211-поняттяпублічних-фінансів-та-його-еволюція?page=2.

Римарська Н.І. Суть та значення поняття бюджет як економічної категорії у ринковій економіці / Н.І. Римарська, М.В. Корягін // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского / Серия «Экономика и управление». – 2011. – Т. 24 (63). – № 2. – С. 155‒160 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/UZTNU_econ/2011_2/Rymarska.pdf.

Удачина І.М. Фінансовий контроль за виконанням місцевих бюджетів: теоретичні аспекти / І.М. Удачина // Вісник ЖДТУ. – 2011. – №1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/Soc.../88.pdf.

Чернадчук В.Д. Бюджетний контроль: поняття та сутність / В.Д. Чернадчук // Підприємництво, господарство і право. ‒ 2002. ‒ № 11. ‒ С. 74‒76.

Чернадчук В.Д. Бюджетні правовідносини в Україні: поняття, класифікація та особливості структури : монографія / В.Д. Чернадчук. – Суми : «Університетська книга», 2011. – 172 с. [Електронний ресурс] Режим доступу : http://www.uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_CPD/Chernadchuk_m_02.pdf.

Чернадчук В.Д. Стан та перспективи розвитку бюджетних правовідносин в Україні : монографія / В.Д. Чернадчук. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 456 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_CPD/Chernadchuk_m_01.pdf.

Шашкевич О.Л. Етимологія, сутність та призначення державного фінансового контролю / О.Л Шашкевич. – 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2009_647/94.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.