ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ

Ірина Вікторівна Литвинчук

Анотація


Обґрунтовано теоретичні положення сутності бюджетного контролю на місцевому рівні та запропоновано практичне вирішення проблеми щодо трактування економічної сутності даної категорії через зв’язок з іншими фінансовими категоріями.


Ключові слова


бюджетний контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Бюджетний кодекс України № 2456- VI від 8 липня 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2456-17&p=1306587409245128.

Капаєва Л.М. Фінансове право : навч. посібник / Л.М. Капаєва, М.С. Лях. ‒ К. : Центр навчальної літератури, 2004. ‒ 248 с.

Лопушняк Г. Бюджетний контроль в Україні: теоретико-проблемні аспекти / Г.Лопушняк [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vldau/APK/2009/files/09lgsapa.pdf.

Нечай А.А. Правові проблеми регулювання публічних видатків у державі 2005 р. : дис. ... д.ю.н. : за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / А.А. Нечай. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005 [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://studrada.com.ua/content/211-поняттяпублічних-фінансів-та-його-еволюція?page=2.

Римарська Н.І. Суть та значення поняття бюджет як економічної категорії у ринковій економіці / Н.І. Римарська, М.В. Корягін // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского / Серия «Экономика и управление». – 2011. – Т. 24 (63). – № 2. – С. 155‒160 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/UZTNU_econ/2011_2/Rymarska.pdf.

Удачина І.М. Фінансовий контроль за виконанням місцевих бюджетів: теоретичні аспекти / І.М. Удачина // Вісник ЖДТУ. – 2011. – №1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/Soc.../88.pdf.

Чернадчук В.Д. Бюджетний контроль: поняття та сутність / В.Д. Чернадчук // Підприємництво, господарство і право. ‒ 2002. ‒ № 11. ‒ С. 74‒76.

Чернадчук В.Д. Бюджетні правовідносини в Україні: поняття, класифікація та особливості структури : монографія / В.Д. Чернадчук. – Суми : «Університетська книга», 2011. – 172 с. [Електронний ресурс] Режим доступу : http://www.uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_CPD/Chernadchuk_m_02.pdf.

Чернадчук В.Д. Стан та перспективи розвитку бюджетних правовідносин в Україні : монографія / В.Д. Чернадчук. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 456 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_CPD/Chernadchuk_m_01.pdf.

Шашкевич О.Л. Етимологія, сутність та призначення державного фінансового контролю / О.Л Шашкевич. – 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2009_647/94.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-3(27)-195-211

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.