DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-3(27)-36-44

ЕТАПИ КОМПЛЕКСНОГО СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ЛІСОВИХ ГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Людмила Василівна Винятинська

Анотація


Розглянуто сутність та алгоритм проведення комплексного статистичного дослідження платоспроможності лісових господарств в Україні. Досліджено поняття «платоспроможності», її характерні ознаки. Деталізовано організацію статистичного дослідження платоспроможності лісових господарств. Розкрито етапи статистичного дослідження платоспроможності лісових господарств, систему показників, що необхідно обчислити та проаналізувати, а також методи статистичного аналізу.


Ключові слова


статистика; платоспроможність; статистичне дослідження; статистичне спостереження; зведення; класифікація та групування статистичних даних; статистичний аналіз та розробка ґрунтовних висновків

Повний текст:

PDF

Посилання


База українського законодавства в Інтернеті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lawukraine.com.

Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу : навч. посібник / Г.І. Купалова. – К. : Знання, 2008. – 639 с.

Мошенський С.З. Економічний аналіз : підруник / С.З. Мошенський, О.В. Олійник ; за ред. д.е.н., проф., заслуженого діяча науки та техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., випр. і доп. – Житомир : ПП «Рута», 2007. – 704 с.

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.

Чекотовський Е.В. Історія статистичної науки : навч. посібник / Е.В. Чекотовський. – К. : Знання, 2011. – 495 с.

Болюх М.А. Економічний аналіз : навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток ; за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченко. – К. : КНЕУ, 2010. – 540 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.