DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-3(27)-98-113

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ У ДИСЕРТАЦІЯХ УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ

Богдан Леонідович Кирилюк

Анотація


Проведено систематизацію та критичний аналіз дисертаційних досліджень вітчизняних вчених та науковців з тематики обліку запасів в різних галузях економічної науки з метою виявлення та окреслення невирішених проблемних питань у цьому напрямі дослідження.Ключові слова


облік запасів; економічна наука

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурдейна Л.В. Перспективи використання комп’ютерних технологій для обліку виробничих запасів / Л.В. Бурдейна // Розвиток обліку, аналізу і контролю в умовах світових інтеграційних процесів : зб. матер. II Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції «Розвиток обліку, аналізу і контролю в умовах світових інтеграційних процесів». – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2013. – 180 с.

Ловська І.Д. Виробничі запаси як облікова категорія: пошук конверційності / І.Д. Ловська // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 4 (62). – С. 137–139.

Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учёта: современные проблемы / В.Ф. Палий. – М. : Бухгалтерский учет, 2007. – 88 с.

Поплюйко А.М. Облік і аналіз використання виробничих запасів (на прикладі підприємств машинобудування Полтавської області) : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.06.04 / А.М. Поплюйко ; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 17 с.

Хмелевський С.М. Облік і внутрішній аудит матеріальних запасів (на матеріалах підприємств хлібопекарної галузі промисловості) : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.06.04 / С.М. Хмелевський ; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 20 с.

Сайко О.В. Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України) : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.06.04 / О.В. Сайко. – К., 2004. – 30 с.

Афанас’єва І.І. Облік та контроль виробничих запасів (на матеріалах підприємств хлібопекарного виробництва) : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.06.04 / І.І. Афанас’єва. – К., 2006. – 39 с.

Тичук З.Д. Облік виробничих запасів у сільськогоспо-дарських підприємствах : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.00.09 / З.Д. Тичук. – К., 2009. – 23 с.

Облік і внутрішньо-господарський контроль виробничих запасів: теорія і практика : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.00.09 / С.Г. Михалевич. – К., 2009. – 20 с.

Андрос С.В. Облік і аналіз виробничих запасів на підприємствах кондитерської галузі України : автореф. дис. ... к.е.н. : 08.00.09 / С.В. Андрос. – К., 2009. – 21 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.