№ 1(10) (2008)

Зміст

Статті

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СИСТЕМУ ОБЛІКУ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ В КОНТЕКСТІ ОПОДАТКУВАННЯ PDF
Світлана Леонідівна Безручук 5-13
ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ВИБІРКОВОГО АУДИТУ: СТАТИСТИЧНИЙ І НЕСТАТИСТИЧНИЙ PDF
Валерій Петрович Бондар 14-24
СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 25-38
UWARUNKOWANIA, ZAŁOŻENIA I DYLEMATY ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ W SZKOLE WYŻSZEJ – dyskusyjny szkic ocen i propozycji PDF (Polski)
Tadeusz Wawak 39-57
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКІ, ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКІ ТА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКІ ВІДНОСИНИ ЯК ПРЕДМЕТ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ PDF
Наталія Георгіївна Виговська 58-66
ГРАНИЧНИЯТ ВЕТЕРИНАРЕН КОНТРОЛ В УСЛОВИЯ НА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ PDF (English)
Зорница Ганчева 67-72
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ НА ОСНОВЕ ПОЛЕЗНОСТНЫХ КРИТЕРИЕВ PDF (Русский)
Елена Анатолиевна Дадеркина 73-88
СУСПІЛЬСТВО ЯК ОСНОВНИЙ КОРИСТУВАЧ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ДОСВІД США PDF
Ірина Вікторівна Жиглей 89-96
ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Ірина Валеріївна Замула 97-107
ЕВОЛЮЦІЯ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ PDF
Василь Степанович Здреник 108-115
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ ФОНДА ВОЗРОЖДЕНИЯ НАЦИИ PDF (Русский)
Василий Сазонович Кивачук 116-126
RACHUNEK KOSZTÓW LOGISTYKI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLOWYCH PDF (Polski)
Robert Kowalak 127-134
ДОКУМЕНТУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ PDF
Т. М. Ковбич 135-146
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ АУДИТУ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін 147-157
ДОХОДИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД PDF
Олена Адамівна Лаговська 158-169
Прогнозні оцінки фінансових факторів в антикризовому управлінні бізнесу PDF (English)
V. I. Levandovsky 170-174
ПАРАДИГМАЛЬНИЙ МЕТОД Т.С. КУНА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Сергій Федорович Легенчук 175-185
Кредитна політика у сфері сільського господарства PDF (English)
Csaba Lentner, Cecília Szigeti, Anita Borzán 186-191
ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ В УЧЕТНОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Русский)
П. Н. Майданевич, А. А. Колосюк 192-196
НАУЧНАЯ ШКОЛА УЧЕТА И АУДИТА ВИЛЬНЮССКОГО УНИВЕРСИТЕТА PDF (Русский)
И. С. Мацкевичус 197-200
УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ ТА ЇХ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Е. Г. Мельник, А. І. Глибочко 201-207
ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ “НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ” В ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ PDF
М. З. Николюк 208-215
ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Оксана Вікторівна Олійник 216-225
ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Інна Анатоліївна Панченко 226-239
ОСОБЕННОСТИ ЗАДАЧ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КОРПОРАЦИЯХ PDF (Русский)
Алексей Иванович Пилипенко 240-247
ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА САНАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ PDF (Русский)
Наталья Васильевна Потапова, Татьяна Михайловна Драган, Сергей Валентинович Потапов 248-257
ГРУПА ПІДПРИЄМСТВ: ПРАВОВЕ ТА ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Інна Василівна Семчук 258-269
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМЦЯ PDF
І. В. Ткаченко 270-273
ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАННЯ ЧАСТИНИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Леонідівна Томашевська 274-283
РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Людмила Віталіївна Чижевська 284-299
БІБЛІОМЕТРІЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ: НАУКОВА, НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ТА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА PDF
Марія Михайлівна Шигун 300-320
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИТРАТИ ЗА ГААП США PDF
Світлана Борисівна Шипіна 321-330
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО РЕЙТИНГУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Юрій Вікторович Гажала, О. В. Волошина 331-340