DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-1(10)-158-169

ДОХОДИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД

Олена Адамівна Лаговська

Анотація


Розглянуто необхідність побудови науково обґрунтованої класифікації доходів, виходячи із соціальної та економічної сутності даної категорії.


Ключові слова


доходи як економічна категорія; класифікація доходів

Повний текст:

PDF

Посилання


Андросов А.М., Викулова Е.В. Бухгалтерский учет. – М.: Андросов, 2000. – 1024 с.

Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 7-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 832 с.

Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: ЗАО “Финстатинформ”, 2000. – 533 с.

Голов С.Ф. Управленческий бухгалтерский учет. – К.: “Скарби”, 1998. – 384 с.

Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с.

Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Учебн. Пособие для вузов / Пер. с англ. под ред. Н.Д. Эриашвили; Предисловие проф. П.С. Безруких. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 783 с.

Задорожний З.В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 336 с.

Зайдель Х., Теммен Р. Основы учения об экономике. Пер. с нем. – М.: “Дело ЛТД”. – 1994. – 400 с.

Лачинов Ю.Н. Новейшая социально-политическая экономика: Инновационное учебное пособие для преподавателей и студентов, ученых и аспирантов, деятелей образования и науки. – М.: Компания Спутник+, 2004. – 104 с.

Нападовська Л.В. Управлінський облік: Наукове видання – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 450 с.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Каніщенко та ін.; За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. – К.: Вища шк., 1994. – 559 с.

Правдюк Н.Л. Тенденції розвитку фінансового обліку в агропромисловому виробництві. – К.: ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2005. – 420 с.

Розова С.С. Классификационная проблема в современной науке. – Новосибирск: Наука, 1986. – 224 с.

Український радянський енциклопедичний словник: в 3-х т. / Редкол.: ... А.В. Кудрицький та ін. – 2-ге вид. – К.: Голов. ред. УРЕ. 1987. – Т. 2. Каліграфія. – 736 с.

Экономическая теория / Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича: Учебник для вузов. – СПб: Изд. СПбГУЭФ, Изд. “Питер Паблишинг”, 1997. – 480 с.

Экономическая теория: Учебник. 2-е изд. Перераб. и доп. / Н.И. Базылев, А.В. Бондарь, С.П. Гурко и др.; Под ред. Н.И. Базылева, С.П. Гурко. – Мн.: БГЭУ, 1997. – 550 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.