DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-1(10)-89-96

СУСПІЛЬСТВО ЯК ОСНОВНИЙ КОРИСТУВАЧ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ДОСВІД США

Ірина Вікторівна Жиглей

Анотація


На прикладі США як країни, в якій на початку ХХІ ст. мали місце найбільші корпоративні скандали, пов’язані з фальсифікацією інформації бухгалтерських фінансових звітів, розглянуто заходи, що сприяють підвищенню довіри суспільства до її якості.


Ключові слова


бухгалтерська інформація; суспільство як користувач бухгалтерської інформації; фальсифікація інформації бухгалтерських фінансових звітів; досвід США; заходи підвищення довіри суспільства до достовірності облікової інформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутынец Ф.Ф. Бухгалтерский учет в зарубежных странах: В 2-х частях: Учебное пособие. – Житомир: ЧП “Рута”, 2005. – Ч. І – 640 с., Ч. ІІ. – 568 с.

Гетьман В.Г. Закон “Сарбейнса-Оксли 2002 г.” – важный инструмент, используемый в США в борьбе с мошенничеством в финансовой отчетности // Международный бухгалтерский учет. – 2006. – № 8 (92). – с. 11-21.

Дипиаза С., Экклз Р. Будущее корпоративной отчетности. Как вернуть доверие общества. – М.: Альпина Паблишер. 2003. – 212 с.

Жиглей І.В. Соціальний капітал та його місце в системі бухгалтерського обліку // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2007. – № 2 (40). – С. 53-62.

Закон Сарбейнса-Оксли от 2002 г. Обзор положений. – “Эрнст энд Янг”, 2002. – 24 с.

Мэтьюс П.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник / Пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с.

Чижевская Л.В. Семь причин, чтобы не доверять бухгалтерскому учету // Вісник ЖДТУ. – 2006. – № 2 (36). – с. 140-151

Dobija M. Sprawozdanie bilansowe w rachunkowości społeczno-ekonomicznej // Zeszyty naukowe akademii ekonomicznej w Krakowie. – 1998. – № 514. – s. 51-59

Sarbanes-Oxley Section 404: 10 Threats to Compliance. – Deloitte Development LLC, 2004. – 10 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.