DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-1(10)-147-157

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ АУДИТУ

Дмитро Леонідович Кузьмін

Анотація


Розглянуті мета і порядок участі аудитора в інвентаризації активів і зобов’язань підприємства. Перераховано завдання аудитора на кожному з трьох етапів виконання перевірки: планування, збору фактів для аудиторської впевненості, завершення аудиту.

 


Ключові слова


підприємство; інвентаризація активів підприємства; зобов’язання підприємства; аудиторська перевірка підприємства; три етапи аудиторської перевірки підприємства; етап планування аудиту підприємства; збір фактів для аудиторської перевірки; завершення аудиту

Повний текст:

PDF

Посилання


Алборов Р.А., Хоружий Л.И., Концевая С.М. Основы аудита: Учебное пособие. – М.: Дело и Сервис, 2001. – 224 с.

Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. – Издание 5-е, переработанное и дополненное. – М.: Информационно-издательский дом “Филинъ”, Рилант, 2000. – 656 с.

Бутинець Ф.Ф. Годі досліджувати аудит або передмова. В кн.: Н.Г. Виговська. Господарський контроль в соціально орієнтованій економіці: проблеми теорії і методології: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 288 с.

Бутинець Ф.Ф. Інвентаризація в аудиті: проблеми організації та методики проведення. // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2006. – № 1(35). – С. 19-32.

Бычкова С.М. Аудиторская деятельность. Теория и практика. – СПб.: Лань, 2000. – 320 с.

Гутцайт Е.М. Аудит: концепция, проблемы, стандарты. – М.: Современная экономика и право, 2000. – 80 с.

Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. – К.: Знання, КОО, 2001. – 402 с.

Лемеш В.Н. Инвентаризация: налогообложение и бухгалтерский учет. – Мн.: Регистр, 2005. – 200 с.

Матвеева В.М., Тимофеева Г.В. Инвентаризация и урегулирование инвентаризационных разниц. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. – 160 с.

Матвеева В.М., Тимофеева Г.В. Инвентаризация и урегулирование инвентаризационных разниц. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. – 160 с.

Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2004 року. / Пер. з англ. мови О.В. Селезньов, О.Л. Ольховікова, О.В. Гик, Т.Ц. Шарашидзе, Л.Й. Юрківська, С.О. Куликов. – К.: ТОВ “ІАМЦ АУ “СТАТУС”, 2004. – 1028 с.

Орлова Е.В. Как правильно провести инвентаризацию. – М.: “Налоговый вестник”, 2000. – 240 с.

Соколов Я.В., Быков В.А. Инвентаризация как метод бухгалтерского учета // Бухгалтерский учет. – 2005. – № 4.

Терехов А.А., Терехов М.А. Контроль и аудит: основные методические приемы и технология. – М.: Финансы и статистика, 1998.– 208 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.