DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-1(10)-97-107

ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Ірина Валеріївна Замула

Анотація


Розкрито теоретичні основи необхідності економічної оцінки земель. Досліджено особливості розвитку способів оцінки земельних угідь сільськогосподарського призначення і запропоновано спосіб оцінки земель України, який дозволить точно визначити вартість національного багатства країни з урахуванням їх екологічного стану.


Ключові слова


Україна; земельні угіддя сільськогосподарського призначення; економічна оцінка земельних угідь; способи економічної оцінки земель; економічне поняття національного багатства країни; точна вартість національного багатства країни; екологічний стан багатства

Повний текст:

PDF

Посилання


Докучаев В.В. Учение о законах природы. – М.: Географиз, 1948. – 64 с.

Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Екосередовище і сучасність. Т. 3. Економічна оцінка природного середовища. – К.: Кондор, 2006. – 426 с.

Закон України “Про оцінку земель” від 11.12.2003 р. № 1378-ІV.

Магазинщиков Т.П. Земельний кадастр: Підручник. – Львів: Світ, 1991. – 452 с.

Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок. Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року № 1531.

Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням: Підручник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника та к.е.н., проф. М.К. Шапочки. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005. – 756 с.

Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. Затверджена Наказом Держкомзему України від 09 січня 2003 року № 2.

Хвесик Ю.М. Про екологічні податки і плату за землю // Регіональна економіка. – 2002. – № 3. – С. 235-240.

Экономическая теория / Под ред. Добрынина А.И., Тарасевича Л.С.: Учебник для вузов. – СПб: Изд. СПбГУЭФ, Изд. “Питер Паблишинг”, 1997. – 480 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.