DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-1(10)-67-72

ГРАНИЧНИЯТ ВЕТЕРИНАРЕН КОНТРОЛ В УСЛОВИЯ НА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

Зорница Ганчева

Анотація


Изследваните същност и задачи на органите за ветеринарен и ветеринаромедицински контрол, систематизирано особености на осъществявания ветеринарен контрол на граничните пунктове в условия на евроинтеграция.

Ключові слова


европейската интеграция; граничен ветеринарен контрол; на граничния ветеринарен контрол; органите за граничен контрол veterynarnomedychnoho

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


ЗАПОВЕД № РД – 09-338 от 2002 г. за вноса на месо, месни и рибни продукти през определени митнически пунктове.

НАРЕДБА № 47 за изискванията към граничните инспекционни ветеринарни пунктове и условията за провеждане на граничен ветеринарен контрол. Държавен вестник бр.43, 2006, чл. 1.

НАРЕДБА за граничните контролно-пропускателни пунктове. Държавен вестник, бр. 54, 2002, посл. изм. 85, 2006, чл.19, чл.20.

НАРЕДБА № 43 за общите ветеринарномедицински изисквания при внасяне на суровини и храни от животински произход. Държавен вестник, бр.43, 2006, чл.2

НАРЕДБА № 46 за общите ветеринарномедицински изисквания при внасяне на суровини и храни от животински произход. Държавен вестник, бр. 43, 2006, чл.2.

НАРЪЧНИК за преминаване през ГКПП на РБ. София, 2000.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.