ГРАНИЧНИЯТ ВЕТЕРИНАРЕН КОНТРОЛ В УСЛОВИЯ НА ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

Зорница Ганчева

Анотація


Изследваните същност и задачи на органите за ветеринарен и ветеринаромедицински контрол, систематизирано особености на осъществявания ветеринарен контрол на граничните пунктове в условия на евроинтеграция.

Ключові слова


европейската интеграция; граничен ветеринарен контрол; на граничния ветеринарен контрол; органите за граничен контрол veterynarnomedychnoho

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


ЗАПОВЕД № РД – 09-338 от 2002 г. за вноса на месо, месни и рибни продукти през определени митнически пунктове.

НАРЕДБА № 47 за изискванията към граничните инспекционни ветеринарни пунктове и условията за провеждане на граничен ветеринарен контрол. Държавен вестник бр.43, 2006, чл. 1.

НАРЕДБА за граничните контролно-пропускателни пунктове. Държавен вестник, бр. 54, 2002, посл. изм. 85, 2006, чл.19, чл.20.

НАРЕДБА № 43 за общите ветеринарномедицински изисквания при внасяне на суровини и храни от животински произход. Държавен вестник, бр.43, 2006, чл.2

НАРЕДБА № 46 за общите ветеринарномедицински изисквания при внасяне на суровини и храни от животински произход. Държавен вестник, бр. 43, 2006, чл.2.

НАРЪЧНИК за преминаване през ГКПП на РБ. София, 2000.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-1(10)-67-72

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.