DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-1(10)-25-38

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА

Тетяна Анатоліївна Бутинець

Анотація


Розкривається поняття системи внутрішнього контролю на підприємстві, аналізуються праці багатьох вчених з цієї проблеми, доведено, що бухгалтерський контроль втратив своє значення.


Ключові слова


підприємство; система внутрішнього контролю підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутынец Ф.Ф. Предмет и объекты контроля в сельскохозяйственных предприятиях. – К.: УСХА, 1976. – 108 с.

Бутынец Ф.Ф. Контроль и ревизия в сельскохозяйственных предприятиях: Учеб. пособие для вузов. – К.: Вища школа, 1979. – 272 с.

Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія. – Житомир, 2002. – 544 с.

Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. –327 с.

Енциклопедичний словник бізнесмена: менеджмент, маркетинг, інформатика. – К.: Техніка, 1993.

Жила Б.Г. Ревізія та аудит. – К.: МАУП, 1998.

Кочерин Е.А. Контроль в системе управления социалистическим производством. Вопросы теории и практики. – М.: Экономика, 1982. – 216 с.

Лаптев В.В. Правовая организация хозяйственных систем. М.: Юридическая литература, 1978.

Павлюк В. Контроль и ревизия. Донецк: ДонГУ, Кассиопея, 2000. – 136 с.

Пантелєєв В.П. Аудит –Навчальний посібник. К.“Видавничий дім “Професіонал”, 2008.– 400 с.

Привезенцев В.А. Контроль и ревизия: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 96 с.

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1996. – С. 161.

Риггс Дж. Производственные системы: планирование, анализ, контроль. М., “Прогресс”, 1972, с. 340.

Справочник по аудиту / Под ред.Проф.Уткина Э.А. – М.: Ассоциация авторов и издателей “Тандем”. Издательство ЭКМОС, 1999. – 432 с.

Усач Б.Ф. Контроль і ревізія. – К.: Ін Юре, 1998. – С. 5.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.