DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-1(10)-226-239

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Інна Анатоліївна Панченко

Анотація


Досліджено підходи до оцінки судово-бухгалтерської експертизи з точки зору її якості та ефективності, запропоновано якісні критерії та кількісні показники оцінки ефективності судово-бухгалтерської експертизи.

Ключові слова


судово-бухгалтерська експертиза; оцінка ефективності судово-бухгалтерської експертизи; якісні критерії оцінки бухгалтерської експертизи; кількісні показники оцінки бухгалтерської експертизи

Повний текст:

PDF

Посилання


Барикіна-Закірова М. Бюджетна програма як об’єкт фінансового контролю // Економіка. Фінанси.Право. – 2004. – № 3 – С. 20-24.

Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. – 3-тє вид. доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 512 с.

Журко В.Ф., Ястребов В.Б. Внутриведомственный контроль и социалистическая собственность. – М.: Финансы, 1980. – 192 с. – С. 139-140.

Избицкий Л.М. Ревизия и контроль потребительской кооперации – М.: “Экономика”, 1971 – 287 с.

Киселев В.Г. Судебный процесс и бухгалтерская экспертиза в нём // Вестник ИГБЭ – 1928 г. – № 2 – С. 171-178.

Кравець Г., Суходуб П. Полнее использовать возможности бухгалтерской экспертизы // Социалистическая законность. – 1974. – № 1 – С. 57-59.

Новий тлумачний словник української мови у чотирьох томах. – К.: Видавництво “АКОНІК”, 2000.

Овсянников И. О допустимості вероятносного заключения експерта / Российская юстиция. – 1998. – № 6 – С. 29-30.

Степашин С.В., Столяров Н.С., Шохин С.О., Жуков В.А. Государственный финансовый контроль: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. – 557 с.

Томов Й. Теория на контрола и одита. – Стопанска академия “Д.А. Ценов”. – Свищов, 2002. – 340 с.

Управление качеством продукции. Справочник. – М.: Издательство стандартов, 1985. – с. 464.

Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою: Дис. ... доктора екон. наук: 08.06.04 / Київ, 1999.


Пристатейна бібліографія ГОСТ






Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.