DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-1(10)-5-13

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СИСТЕМУ ОБЛІКУ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ В КОНТЕКСТІ ОПОДАТКУВАННЯ

Світлана Леонідівна Безручук

Анотація


Розглянуто окремі проблеми впливу глобалізації на систему обліку  в контексті оподаткування, зокрема питання альтернативності вибору методик обліку та впливу національної культури.


Ключові слова


глобалізація; бухгалтерський облік; оподаткування; методика обліку; вибір методики обліку та оподаткування

Повний текст:

PDF

Посилання


Азроянц Э.А. Глобализация: катастрофа или путь к развитию? Современные тенденции мирового развития и политические амбиции. М.: Издательский дом “Новый век”, 2002. – 416 с., С. 50.

Безродна Т.М., Крупка О.Б. Вдосконалення облікової політики бюджетних установ в умовах глобалізації // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України”, – 21-22 листопада 2007 р. – Тернопіль: Економічна думка. – 2007. – 526 с. – С. 104-107.

Бизнес № 35 – 27.08.07. – С. 57-61.

Влияние внедрения международных стандартов финансовой отчетности в Российской федерации на смежные области государственного регулирования // Международный бухгалтерский учет. – 2006. – март. – 3 (87). – С. 10-17.

Влияние внедрения международных стандартов финансовой отчетности в Российской федерации на смежные области государственного регулирования // Международный бухгалтерский учет. – 2006. – апрель. – 4 (88). – С. 2-7.

Голов С., Пархоменко В., Тома М., Яковенко Д. Обзор вопросов практического применения международных стандартов финансовой отчетности // Школа професійного бухгалтера. – 2007. – січень. – 01 (73). –С. 7-12.

Головатий М. Глобалізація як засіб знищення національних держав // Персонал. – 2004. – 11. – С. 58-63.

Европейский форум бухгалтеров // Международный бухгалтерский учет. – 2005. – август. – 8 (80). – С. 7-17.

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України”, – 21-22 листопада 2007 р. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 526 с.

Соколов Я.В., Бычкова С.М. Национальные школы бухгалтерского учета http://www.buh.ru/document-385.

Терехова В.А. Направления международных исследований по гармонизации учета в современных условиях // Международный бухгалтерский учет. – 2005. – июль. – 7 (79). – С. 7-10.

Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 528 с. – С. 162.

Карагод В.С. Основные способы стандартизации корпоративной социальной отчетности // Международный бухгалтерский учет. – 2006. – май. – 5 (89). – С. 35-39.

Нападовська Л.В. Особливості розвитку системи обліку в умовах глобальної економіки // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України”, – 21-22 листопада 2007 р. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 526 с. – С. 27-28.

VI Международный форум бухгалтеров и аудиторов (25 мая 2005 г., Москва, Государственный Кремлевский дворец) // Международный бухгалтерский учет. – 2005. – июль. – 7 (79). – С. 3-6.

Anna Szmarekieta. Ewolucja podatku korporacyjnego w Wielkiej Brytanii w kontekćcie funkcji obciążeń fiskalnych // Zeszyty teoretyczne rachunkowości. Stowazryszenie księgowych w Polsce. Rada Naukowa, Warszawa. – 2004. – Tom 22(78). – s. 112-135.

Ewa Walińska. Sprawozdawczość finansowa a podatek dochodowy w świetle integracji Polski z Unią Europejską // Zeszyty teoretyczne rachunkowości. Stowazryszenie księgowych w Polsce. Rada Naukowa, Warszawa. – 2004. – Tom 18(74). – s. 171-186.

Pomorska A., Szołno-Koguc, Wójtowicz. Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej. - Lublin: Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Skłodowski, 2003. – 357 s.

Świderska Gertruda, Wojciech Więclaw, Michał Kariozen. Znaczenie Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 2. “Podatek dochodowy” w kształceniu w zakresie rachunkowości finansowej // Zeszyty teoretyczne rachunkowości. Stowazryszenie księgowych w Polsce. Rada Naukowa, Warszawa. – 2005. – Tom 26(82). – s. 219-228.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.