DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-1(10)-108-115

ЕВОЛЮЦІЯ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Василь Степанович Здреник

Анотація


Розглянуто історичний розвиток деривативів починаючи з І ст. до н.е.
Виділено основні етапи становлення світової практики застосування похідних фінансових інструментів та регулювання їх облікового відображення.

Ключові слова


фінансові інструменти; похідні фінансових інструментів; облікове відображення похідних фінансових інструментів

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурений А.Н. Ринки производных финансовых инструментов. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 338 с.

Ковни Ш., Такки К де. Стратегии хеджирования. – М: ИНФРА–М, 1996. – 208 с.

МСФЗ (IAS) 32 “Фінансові інструменти: надання інформації”

МСФЗ (IAS) 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка”

МСФЗ (IFRS) 7 “Фінансові інструменти: розкриття інформації”

Павлов В.І., Пилипенко І.І., Кривов’язюк І.В. Цінні папери в Україні: Навчальний посібник. – Видання 2-ге, доповнене.– К.: Кондор, 2004. – 400 с.

Примостка Л.О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 263 с.

П(С)БО 13 “Фінансові інструменти”

Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 384 с.

Шварц Ф. Биржевая деятельность Запада: Фьючерс и фонд. биржи, система работы и алгоритмы анализа: Пер. с англ. – М.: Ай Кью, 1992. – 172 с.

Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. Посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 535 с.

http://derivativ.ru/kratkaya_istoriya_derivativov_3.php


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.