DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-1(10)-258-269

ГРУПА ПІДПРИЄМСТВ: ПРАВОВЕ ТА ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Інна Василівна Семчук

Анотація


Розкрито сутність термінів “група підприємств” і “контроль” з урахуванням необхідності обліково-правового забезпечення діяльності об’єднань в Україні в процесі адаптації МСФЗ.


Ключові слова


підприємство; група підприємств; обліковий контроль діяльності об`єднань підприємств; МСФЗ; адаптація до МСФЗ; правове забезпечення діяльності об`єднань підприємств

Повний текст:

PDF

Посилання


Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. – Х.: Фактор, 2007.– 976 с.

Закон України від 15.03.06 №3528 – IV “Про холдингові компанії в Україні”.

Закон України від 21.11.1995 №437/95-ВР “Про промислово-фінансові групи в Україні”

Костюченко В.М. Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України: Навчально-практичний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 528 с. – С. 19

Лук’яненко Л.І., Небильцова О.В., Коршикова Р.С. Облік фінансовий інвестицій: методологія та проблеми міжнародної уніфікації: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 172 с. – С. 123

Матвеев А.А., Суйц В.П. Консолидированная отчетность: Методика и практика: Учебно – практическое пособие. – М.: ИД ФБК – ПРЕСС, 2001. – 176 с.. (Библиотека журнала “Финансовые и бухгалтерские консультации”. – Выпуск 3 (15).

Пучкова С.И., Новодворский В.Д. Консолидированная отчетность: Учебное пособие / Под ред. Н.П. Кондракова. – М.: ФБК – ПРЕСС, 1999. – 224 с. (Серия “Академия бухгалтера и менеджера”).

Семчук І.В. Стандартизація консолідованої фінансової звітності // Матеріали за 4-а международна научна практична конференція, “Наука и образование”, 2008. Том 3. Икономики. София. “Бял ГРАД-БГ” ООД – 112 с. – С. 101-104

Tim Sutton. Corporate Financial Accounting and Reporting. – 2nd ed. – 2004. – p. 722.

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_193


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.